EVALUAREA INTREPRINDERII

CUPRINS
Prezentarea generala a societatii………………………………………………1
Situatia sintetica privind registrul consolidat al actionarilor la data de
4/04/1997………………………………………………………………………….2
Diagnosticul tehnico-productiv
Situatia juridica aterenurilor aflate in administrarea si proprietatea
S.C. TABCO S.A………………………………………………………………….4
Evolutia si structura imobilizarilor corporale……………………………….7
Diagnosticul comercial. Analiza clientelei S.C. TABCO S.A………………8
Analiza furnizorilor S.C. TABCO S.A…………………………………………9
Reteaua de distributie – canale de distributie logistica de la
S.C. TABCO S.A………………………………………………………………...11
Concurenta………………………………………………………………………13
Analiza evolutiei vanzarilor…………………………………………………..14
Diagnosticul resurselor umane. Diagnosticul managementului
S.C. TABCO S.A…………………………………………………………………15
Eficienta utilizarii potentialului uman………………………………….…….15
Diagnosticul economico – financiar. Diagnosticul rentabilitatii…….…..16
Situatia generala pe baza contului de profit si pierdere……………….….17
Diagnosticul factorial al rezultatului exploatarii……………………….….18
Diagnosticul factorial al profitului brut al S.C. TABCO S.A. …………...19
Pragul de rentabilitate si intervalul de siguranta………………………....20
Diagnosticul pe baza ratelor de rentabilitate………………………………21
Diagnosticul situatiei financir – patrimoniale pe baza de bilant………..22
Analiza corelatiei fond de rulment, nevoia de fond de rulment,
trezoreria neta………………………………………………………………….24
Analiza corelatiei creante – obligatii………………………………………..25
Diagnosticul lichiditatii si solvabilitatii intreprinderii……………………27
Diagnosticul pe baza ratelor de echilibru economico – financiar……….28
Concluzii………………………………………………………………………...30

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu