Exportul pe credite in conditii asiguratorii

                                  CUPRINS
INTRODUCERE …………………………………………………………….. 1
1. SECTORUL BANCAR ROMÂNESC ………………………………… . .. 2
      1.1 Rolul băncilor in economia românească ……………………........ .. 2
      1.2 Sistemul bancar din România si  exercitarea  atribuţiilor  bancare
.. ... 3
      1.3. Operaţiunile băncilor comerciale……………………………... ... .. 6
      1.4 Tehnici de intervenţie a Băncii Centrale pe  piaţa  monetară….....
      .. 8
2.  CREDITAREA  BANCARĂ  —  SURSĂ  DE  FINANŢARE   A   ECONOMIEI   ROMÂNEŞTI
………………………………………………………………    10
             2.1        Creditul         –         veriga         sistemului
bancar...............................................     10
      2.2 Formele creditului ……………………………………………. .      13
                     2.3                Condiţiile                creditului
....................................................................
16
3. INSTRUMENTELE DE PLATĂ SI DE CREDIT UTILIZATE ÎN COMERŢUL
INTERNAŢIONAL……….…………………………………  18
      3.1 TRATA  …………     19
      3.2.BILETUL LA ORDIN   ………..     24
      3.3.SCONTAREA, RESCONTAREA SI FORFETAREA CAMBIILOR  ŞI   BILETELOR  LA
      ORDIN ………..      25
4.TEHNICI  DE  GESTIONARE  A  RISCURILOR  BANCARE   ŞI   PRINCIPII   PRIVIND
ACTIVITATEA DE CREDITARE……..      ……….       34
1  Riscuri "subjective"     …………………………………..……….      34
      1.  Riscuri “obiective”……………………………………………..    35
         4.3 Operaţiunile de creditare bancara    ………...     36
       4.4. Analiza, aprobarea  si  acordarea  creditelor  de  catre  bănci
    ……....  44
       4.5 Termenul  de acordare a creditului  ……………………………..   54
       4.6 Analiza serviciului datoriei ………………………………………  55
STUDIU DE CAZ    ………….  56
CONCLUZII ……………………………………………………………………  58
BIBLIOGRAFIE     ……………

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu