Impasul Economic si Ecologic la Nivel Mondial

                      Cuprins
  INTRODUCERE
CAPITOLUL  I
Presiunea        umană        privind         exploatarea         resurselor
..............................................5
1.1.                             Creştera                         populaţiei
............................................................................
.................5
      1.1.1.                         Calculul                         global
      .......................................................................
      ..................5
      1.1.2.                Clasele                de                 vârstă
      .......................................................................
      ................7
      1.1.3.               Gradul               de                urbanizare
      .......................................................................
      ........7
      1.1.4.                       Criteriul                        regional
      .......................................................................
      .............10
      1.1.5.                      Densitatea                      populaţiei
      .......................................................................
      .......12
      1.1.6.                      Dinamica                       populaţiei
      ......................................................................
      ..........13
1.2.              Creşterea            nevoii            de            hrană
............................................................................
......15
                       1.2.1.             Securitatea             alimentară
...........................................................................1
5
                       1.2.2.              Utilizarea              terenului
............................................................................
.....19
                       1.2.3.              Producţia              alimentară
............................................................................
...22
1.3.                         Creşterea                      industrializării
............................................................................
.......24
1.4.                           Restrângerea                        pădurilor
............................................................................
..........27
1.5.                            Degradarea                         păşunilor
............................................................................
............31
1.6.                             Eroziunea                           solului
............................................................................
...................35
1.7.                            Dispariţia                         speciilor
............................................................................
.................38
1.8.                            Colapsul                         pescuitului
............................................................................
..............42
1.9.                             Creşterea                          poluării
............................................................................
..................47
1.10.                         Scăderea                       biodiversităţii
............................................................................
.........61
CAPITOLUL  II
Bogaţi                               şi                               săraci
............................................................................
.......................66
   1.                   O                   scurtă                   analiză
      .......................................................................
      .........................66
   2.                           Eradicarea                            foamei
      .......................................................................
      .....................69
   3.            Modele            globale            de            creştere
      .......................................................................
      ........74
   4.          Lupta          dintre          Nord          şi           Sud
      .......................................................................
      ...........88
CAPITOLUL  III
O nouă ordine privind reîmpărţirea resurselor
şi         trecerea         peste         criza          economico-ecologică
.....................................................96
   1.                          Regândirea                          nevoilor
      ......................................................................
      ..................96
   2.         Natura         privită         ca         un          capital
      ......................................................................
      ......98
   3.              Formularea               unei               eco-economii
      .....................................................................1
      02
      3.3.1.      Transformarea       economiei       în       eco-economie
      .......................................103
                       3.3.2.            Restructurarea            economiei
...................................................................105
               3.3.3.   Noi   industrii   şi    noi    locuri    de    muncă
..................................................108
3.4.          O     economie     bazată     pe     soare     şi     hidrogen
.......................................................116
                       3.4.1.             Valorificarea             văntului
.........................................................................117
             3.4.2.  Transformarea  luminii  soarelui  în  curent   electric
.............................123
                         3.4.3.              Căldura              Pământului
............................................................................
126
                          3.4.4.               Gazele               naturale
............................................................................
........128
                3.4.5.     O      economie      bazată      pe      hidrogen
..........................................................129
3.5.     Urmărirea , îmbunătăţirea şi adaptarea
                 principalelor      idei      din      Planul       Marshall
.........................................................131
CAPITOLUL  IV
Formarea                 unui                 cadru                  juridic
..........................................................................13
5
    1.           Ocrotirea           mediului           prin            lege
       ......................................................................
       ..135
    2. Ocrotirea mediului şi a naturii ca
       subiect              de              drept              internaţional
       ......................................................................
       .142
CAPITOLUL  V
Concluzii
............................................................................
..............................147
Bibliografie
............................................................................
..........................151

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu