MANAGEMENTUL STRATEGIC AL SC

                                  CUPRINS :
  CAPITOLUL 1. PREZENTAREA GENERALA A ORGANIZATIEI........pag.3
   1.        INFORMATII GENERALE …………………...........................pag.3
   2.       SERVICIILE ORGANIZATIEI……………..............................pag.8
   3.                                                               MISIUNEA
      ORGANIZATIEI....................................................pag.14
   4.       CLIENTI IMPORTANTI –INFORMATII GENERALE …....pag.14
  CAPITOLUL 2. ANALIZA – DIAGNOSTIC A ORGANIZATIEI .............pag.15
        1. STRATEGII TRECUTE SI PREZENTE........………………...pag.15
        2. REZULTATE TRECUTE SI PREZENTE……….…………....pag.15
        3. IDENTIFICAREA PUNCTELOR TARI SI SLABE ALE COMPANIEI IN CONTEXTUL
           PLANIFICARII
           STRATEGICE.........................................pag.17
  CAPITOLUL 3. ANALIZA MEDIULUI ...........................................
.............pag.19
      1. ANALIZA MEDIULUI
         GENERAL..............................................pag.19
      2. ANALIZA MEDIULUI CONCURENTIAL
         ................................pag.23
      3. OPORTUNITATI SI RISCURI-AMENINTARI IDENTIFICATE IN URMA
         ANALIZELOR.........................................................
         ........................pag.28
  CAPITOLUL 4. DETERMINAREA CAPABILITATII COMPANIEI DE A FACE FATA
CONDITIILOR DE MEDIU.............
........................................... .............pag.30
  CAPITOLUL 5. STABILIREA OBIECTIVELOR ORGANIZATIONALE..pag.33
  CAPITOLUL 6. STABILIREA STRATEGIEI ORGANIZATIONALE ........pag.35
  CAPITOLUL 7. STABILIREA OBIECTIVELOR LA NIVELUL UNIT.STRATEGICE DE
AFACERI.....................................................................
.pag.36
  CONCLUZII

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu