microclimatul zonelor de munca

Cuprins
1. Definirea noţiuni de microclimat
2. Relaţiile dintre om şi factorii de microclimat. Influenţa
tehnologiilor asupra microclimatului
3.Consecinţele  unui   microclimat   necorespunzător   asupra   personalului
muncitor şi asupra rezultatelor procesului de muncă
4. Concluzii
                                Bibliografie

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu