Plan de Afaceri – Infiintare Orezarie Comuna Giurgeni

I. Rezumat pg. 3
II. Descrierea afacerii pg. 4
1. Prezentarea Societatii
2. Descrierea produsului
3. Descrierea tehnologica
4. Analiza Economico-Financiara
III. Descrierea pietei pg. 11
1. Scurta evolutie a pietei
2. Marimea actuala a pietei
3. Directii de evolutie in viitor
4. Profilul consumatorului
5. Preturile practicate
IV. Descrierea proiectului pg. 19
1. Oportunitatea investitiei
2. Descriere tehnologica
3. Descriere economico-financiara
4. Politica de personal
5. Pozitia pe piata
6. Politica de pret
7. Management si know-how
8. Analiza SWOT
V. Prognoza activitatii viitoare pg. 29
1. Ipoteze de fundamentare a veniturilor
2. Ipoteze privind elementele de cost
3. Proiectia Contului de Profit si Pierdere
4. Proiectia Bilantului
5. Proiectia Cash-Flow-ului
6. Indicatori Economico-Financiari
7. Evaluarea Investitiei
Concluzii pg. 45

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu