POSIBILITATII DE IMBUNATATIRE A MANAGEMENTULUI CALITATII

CUPRINS
Introducere       ………………………………………………………………    4
Capitolul I    Sisteme de management al calitatii; aspecte teoretice………….      5
         1.1.     Aspecte teoretice...………………………………………............     5
      1.2.      Evolutia preocuparilor in domeniul calitatii……………….…     5
         1.3.     Evolutia calitatii in timp…………………………………….......     7
         1.4.      Definitii ale calitatii…………………………………………...…    8
         1.4.1.   Unele definitii ale calitatii in administratia publica…….………      8
         1.5.      Evaluarea gradului de multumire a clientului…………………..    10
Capitolul II  Prezentare generala a ANRE……………………………………    12
         2.1.      Istoric…………………………………………………...………    12
         2.2.     Obiect de activitate……………………………………...…….      13
         2.3.   Organigrama structurala………………………………………..     16
         2.4.     Servicii prestate…………………………………………………    18
         2.5.      Clienti…………………………………………………...........…    19
         2.5.1.   Intelegerea cerintelor clientilor………………………………..      20
         2.5.2.   Comunicarea cu clientii……………………………………...…    20
         2.6.       Furnizori……………………………………………...……….      21
         2.7.     Evolutia economico-financiara………………………..........…..    22
         2.7.1.   Venituri…………………............................................................    23
         2.7.2.   Cheltuieli……………………………………………...………..     23
                                2.7.3.   Cauze ale evolutiei indicatorilor………………………………..   26
Capitolul III
 Aspecte rezultate in aplicarea diagnostic asupra  ManagementuluI   Calitatii la ANRE..............................................................................................    27
         3.1.     Documentatia sistemului de management al calitatii....................    27
         3.2.     Compartimente specializate in asigurarea calitatii in ANRE.........   29
                          3.3.     Situatia existenta................................................................................    31
      3.4.     Aspecte critice.....................................................................................    32
Capitolul IV
Prezentarea principalelor recomandari de imbunatatire a Managementului Calitatii la ANRE..................................................................    38
         4.1.     Actualizarea fiselor de post...........................................................    38
         4.1.1.  Prezentarea continutului fisei de post...........................................    38
         4.1.2.  Reglementari privind fisa postului...............................................     39
         4.1.3.  Structura optima a fiselor de post.................................................    40
      4.1.4.  Eforturi...........................................................................................     41
         4.1.5.  Efecte..............................................................................................     41
                              4.2.     Actualizarea fiselor de evaluare a activitatii profesionale a
 personalului ANRE..............................................................................................    42
         4.2.1.   Continutul fiselor de evaluare.....................................................    42
         4.2.2.   Eforturi..........................................................................................    43
         4.2.3.   Efectele actualizarii fiselor de evaluare .....................................    43
                              4.3.      Identificarea si eliminarea surselor de ineficienta di cadrul
sistemului informational..................................................................................     44
         4.3.1.   Continutul unui circuit informational........................................      44
         4.3.2.   Deficientele sistemului informational.........................................      45
        4.3.4.   Eforturi.........................................................................................      46
         4.3.5.   Efectele imbunatatirii circuitului informational......................       47
                     Concluzii si aprecieri.................................................................      48
                     Bibliografie.................................................................................     50
                     Anexe..........................................................................................     51

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu