Reforma sistemului bancar in Romania dupa anul 1990

Cuprins
                      CAP I. REFORMA SISTEMULUI BANCAR
                          ÎN ROMÂNIA DUPĂ ANUL 1990
1. Evoluţia sistemului bancar Românesc
2. Structura actuală a sistemului bancar din România
3. Cadrul reglementar în care băncile îşi desfăşoară activitatea
           Cap. II. Riscuri bancare. Gestiunea riscurilor bancare
2.1 Definirea riscurilor bancare
2.2 Importanţa gestiunii riscurilor bancare
2.3 Categorii de riscuri bancare
      2.3.1 Clasificarea riscurilor bancare în funcţie e expunerea la risc
      2.3.2 Clasificarea riscurilor bancare în funcţie de
      caracteristica bancară
      2.3.3 Clasificarea riscurilor bancare în funcţie de alocarea lor
      în cadrul sistemului financiar
      2.3.4 Clasificarea riscurilor bancare în funcţie de reflectarea lor
      în bilanţul contabil
2.4 Gestiunea globală a riscurilor bancare
      2.4.1 Identificarea şi analiza (evaluarea riscurilor)
      2.4.2 Controlul şi eliminarea (evitarea) riscurilor
      2.4.3 Finanţarea şi transferul riscurilor
2.5 Categorii de indicatori ai riscului bancar
          Cap. III Riscul creditului. Gestiunea riscului creditului
      1. Analiza creditului
      2.  Gestiunea riscului de credit
           1. Principiile gestiuni riscului de credit
      3.2.2   Indicatori ai riscului de creditare
        3. Analiza portofoliului de credite şi constituirea provizioanelor
      3.2.4 Rezerva generală pentru riscul de credit
3.3 Garanţiile creditelor
3.4 Cauzele apariţiei creditelor neperformante
                    Cap IV. Gestiunea riscului de capital
4.1 Rolul capitalului bancar. Tendinţe în evoluţia şi structura sa
      4.1.1 Diminuarea relativă a capitalului bancar
4.2 Formele capitalului bancar
      4.2.1 Capitalul bancar în sens restrâns
      4.2.2 Alte forme ale capitalului bancar
4.3 Planificarea necesarului de capital bancar
      4.3.1 Etape premergătoare ale planificării necesarului de capital
      4.3.2 Determinarea necesarului de capital
4.4 Reglementarea solvabilităţii bancare
      4.4.1 Capital minim
      4.4.2 Rata solvabilităţii bancare
      4.4.3 Consecinţele introducerii ratei solvabilităţii bancare
      4.4.4 Limitarea participaţiilor bancare
       Cap V. Riscul ratei dobânzii. Gestiunea riscului ratei dobânzii
5.1 Obiectivele gestiunii riscului de variaţie a dobânzii
5.2 Factorii care influenţează sensibilitatea băncii la variaţia ratei
   dobânzii pe piaţă
5.3 Indicatorii sensibilităţii băncii la variaţia ratei dobânzii
5.4 Efectele modificării dobânzii de pe piaţă
5.4.1 Modelul GAP
      5.4.2 Modelul duratei
      5.4.3 Mărimea riscului unui ansamblu de active şi pasive
      CAP. VI RISCUL DE LICHIDITATE. GESTIUNEA RISCULUI DE LICHIDITATE
6.1 Lichiditatea bancară
6.2 Nevoile bancare de lichiditate
      6.2.1 Riscul de lichiditate
      6.2.2 Nevoile de lichiditate pe termen scurt
    6.2.3 Nevoi ciclice de lichiditate
      6.2.4 Nevoile de lichiditate pe termen lung
6.3. Satisfacerea nevoilor de lichiditate bancară
      6.3.1 Sursele de lichiditate bancară
      6.3.2 Adecvarea surselor la nevoile de lichiditate
6.4 Indicatorii lichidităţii bancare
6.4.1 Baza de date pentru calculul a indicatorilor de lichiditate
      6.4.2 Poziţia lichidităţii
6.4.3 Pasivele nete
      6.4.4 Transformarea medie a scadenţelor
6.4.5 Rata lichidităţii
      6.4.6 Raportul credite/depozite
6.4.7 Raportul active lichide – depozite la vedere
6.4.8 Rata breşei
         Cap VII. eficienţa activităţii bancare şi riscurile asumate
7.1 Indicatori de performanţă bancară
7.2 Indicatori de risc
7.3 Analiza bilanţului bancar

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu