Sistemul asigurarilor pentru somaj

                                 INTRODUCERE
                                 CAPITOLUL I
               Conţinutul şi aplicabilitatea noţiunii de şomer
        1. Noţiunea de şomer
        2. Formele ale şomajului
        3. Categorii de persoane cuprinse în sistemul  asigurărilor  pentru
           şomaj
                                CAPITOLUL II
       Asiguraţii şi sursele de constituire a fondurilor pentru şomaj
      2.1. Ctegoriile de asiguraţi
      2.2.  Izvoarele   de   constituire   a   fondului   pentru   acordarea
îndemnizaţiei de şomaj
                                CAPTOLUL III
                            Indemnizaţia de şomaj
3.1. Abordări teoretice privind indemnizaţia de şomaj
      3.2. Necesitatea şi importanţa acordării indemnizaţiei de şomaj
3.3. Sfera de cuprindere şi cadrul juridic privind încadrarea în muncă
                                CAPITOLUL IV
   Atribuţiile instituţiilor în relaizarea sistemului asigurărilor pentru
                şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă
      4.1. Atribuţiile Agenţiei Naţionale de Ocuparea Forţei de Muncă
      4.2. Protecţia socială a muncii
        3. Bugetul asigurărilor pentru şomaj
                                 CAPITOLUL V
            Studiu tehnico-operativ privind asigurările de şomaj
      5.1. Studiu practic de evidenţiere şi raportare a contribuţiiloe
              agenţiilor economici la asigurările pentru şomaj
                           CONCLUZII ŞI PROPUNERI
                                BIBLIOGRAFIE
                                    Anexe
Pagini 118

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu