STRATEGII DE TRANZACTIONARE UTILIZATE DE BURSA MONETAR-FINANCIARA SI DE MARFURI SIBIU

                                   CUPRINS
INTRODUCERE………………….………………………………………………..……...…….…...5
CAPITOLUL. 1: BURSA MONETAR –FINANCIARA SI DE MARFURI SIBIU
      REPERE TEORETICE……………………….……...………………................…………………….7
1.            Consideraţii            cu             privire             la
   bursă…………….………………….................….……….……...…...7
2.  Produse tranzacţionate  la Bursa Moneatar – Financiară  şi  de  Mărfuri
   Subiu.............................9
    1.2.1. Contractul futures………………………………………………..…...……………....………...10
         1.2.2  Contract opţions………………………………..……….…………..……………..…...…….…14
        1.2.3.
Acţiuni……………………….………….………..……..………....….….......................………20
        1.2.4
Obligaţiuni…………….………..………………..……..…………...…..…..............…..………21
        1.2.5  Indici………………………………………………..…….…....……..…............….……22
        1.2.6 Instumente
derívate…………………………………..……..….…..…...............……….23
1.3. Actorii…………………………………….…………….………...…..…….............……..……25
1.4. Portofoliul de valori
mobiliare...................................................................
..................................27
CAPITOLUL. 2: BURSA MONETAR  FINANCIARĂ ŞI DE  MĂRFURI
SIBIU…………………………………………………………………….......…...............….......….28
 2.1 Prezentare
generală………………………………...............................…..............…….………28
2.2.Organizarea Bursei Monetra – Financiara şi de Marfuri
Sibiu……………..............………..….30
        2.2.1. Structura organizatorică Bursei Monetar – Financiara şi de
Mărfuri Sibiu…...............31
  2.3. Produsele Bursei Monetar – Financiare şi de Marfuri
Sibiu…….…………….............…..…..31
       2.3.1. Avantajele tranzacţionării
derivatelor…………………………………..…...........…..………32
      2.3.2.Tranzacţii în
marjă…………………………………………………………...............……..…….32
      2.3.3. Poţi vinde ceea ce nu
ai……………………………..…………………….............……..………33
2.4.                            Contractul                           futures
............................................................................
..........................................33
2.5.                                                              Contractul
options.....................................................................
...................................................34
2.6.Opţiunile se împart în două mari
grupe.......................................................................
.................36
2.7.            Casa            Română            de             Compensaţie
(CRC).......................................................................
..................37
2.8. Instituţia Market-
Maker.......................................................................
.......................................38
2.9. STUDIU DE CAZ . CONTRACT  PRIVIND  SERVICII  DE  INTERMEDIERE
LA  BURSA  MONETAR - FINANCIARĂ  ŞI  DE  MĂRFURI
SIBIU……............…...……….39
CONCLUZII...................................................................
....................................................................41
Bibliografie.......……..............................……........……………..……………...
.........….................44
Anexa nr.1………………………………………………………..………....….............…………...54
Amexa nr.2…………………………………………………………….…..….............…………….55
Anexa nr.3…………………………………………………….…………….............………………56
Anexa nr.4………………………………………………………………….............……………….57
                           Prezentare power point

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu