SITUATII FINANCIARE ANUALE. Bilantul

                                 CUPRINS
 ❖ Argumentare………………………………………………………………………….3
CAPITOLUL I. Statutul
I.1. Asociatii firmei S.C. “ADG CONSULTING” S.R.L………………………………4
I.2. Denumirea,sediul,durata de functionare
                   si             forma              juridica              a
societatii………………………………………...........................5
I.3.            Obiectul            de             activitate             al
societatii………………………………...............................6
I.4.            Capitalul            social,formarea             capitalului
social………………….................................10
I.5.                Drepturile                si                 obligatiile
asociatilor……………………………................................11
I.6.             Organul             de             conducere             al
societatii……………………………................................12
I.7.                                                               Controlul
societatii…………………………………………….................................14
I.8.                                                             Activitatea
societatii……………………………………………...............................14
I.9.                           Modificarea                            formei
juridice,dizolvarea,lichidarea,litigii……...............................16
I.10Contract de societate…………………………………………….............................18
CAPITOLUL II. Situatii financiare anuale
II.1.    Delimitari     privind     structura     situatiilor     financiare
anuale…................................22
II.2.    Prevederi    referitoare     la     contul     de     profit     si
pierdere……….................................28
II.3.           Rolul           si           functiile           situatiilor
financiare………………………................................34
II.4.                                                              Principii
contabile…………………………………………….................................35
II.5.                                                               Raportul
administratorilor……………………………………..............................37
II.6. Lucrarile pregatitoare pentru intocmirea situatiilor
        financiare anuale…………………………………………………………………..38
II.7. Intocmirea situatiilor financiare anuale………………………………………….40
CAPITOLUL III. Studiu de caz la S.C.”ADG CONSULTING 2002”-S.R.L.
III.1. Prezentarea S.C.”ADG CONSULTING 2002”-S.R.L………………………….42
III.2. Operatii contabile……………………………………………...............................45
 ❖ ANEXE
    • Registru jurnal
    • T-uri
    • Chitanta
    • Factura fiscala
    • Ordin de plata
    • Balanta
BIBLIOGRAFIE
Pagini 47[pic]

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu