SITUATIILE FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE

CUPRINS:
CAPITOLUL I.  INTRODUCERE
Scurtă  prezentare a sistemului naţional de apărare.    5
CAPITOLUL II. FUNDAMENTAREA, ELABORAREA ŞI EXECUTAREA BUGETULUI UNITĂŢII MILITARE (ORDONATOR TERŢIAR DE CREDITE)
2.1.  Fundamentarea, elaborarea şi aprobarea bugetului unităţii militare.    8
2.2.  Deschiderea, repartizarea, retragerea, virarea şi utilizarea creditelor bugetare.    12
2.3.    Studiul de caz privind elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2002 la U.M. 01000 Bucureşti    15
CAPITOLUL III. ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA CONTABILITĂŢII ÎN UNITĂŢILE MILITARE (ORDONATOR TERŢIAR DE CREDITE).
3.1.  Obiectivele organizării şi conducerii contabilităţii unităţilor militare;    22
3.2.  Factorii care influenzează organizarea contabilităţii unităţiilor militare;     24
3.3.  Contabilitatea şi gestionarea mijloacelor fixe, a terenurilor, obiectelor de inventar şi a materialelor;    28
3.4.  Înregistrarea în contabilitate a mijloacelor băneşti şi a altor valori;    38
3.5.  Contabilitatea decontărilor cu personalul;    46
3.6.  Reflectarea în contabilitate a cheltuielilor de capital.    50
CAPITOLUL IV.  EFECTUAREA AUDITULUI PUBLIC INTERN ŞI A CONTROLULUI FINANCIAR PREVENTIV;
4.1.  Organizarea şi desfăşurarea auditului public intern;    53
4.2.  Organizarea şi exercitarea controlului financiar preventiv.    68
CAPITOLUL  V.  ÎNTOCMIREA ŞI VERIFICAREA SITUAŢIILOR FINANCIARE;
5.1.  Conţinutul şi structura situaţiilor financiare;    75
5.2.  Obiectivele analizei situaţiilor financiare;    79
5.3   Analiza generală şi pe categorii de cheltuieli;    81
5.4.  Analiza situaţiilor financiare a unei U.M. Analiza globală şi pe categorii de cheltuieli (curente şi de capital)    83.
CAPITOLUL VI.    OPINII, CONCLUZII ŞI PROPUNERI.    84
BIBLIOGRAFIE    98
ANEXE    102

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu