Situatiile financiare anuale obiectiv final al contabilitatii financiare

CUPRINS
                                                                      Pagina
INTRODUCERE…………………………………………………………..   3
CAPITOLUL 1.
      CONSIDERAŢII PRIVIND DOCUMENTELE DE SINTEZĂ……. 4
1.1. Rolul şi importanţa documentelor de sinteză………………………….  4
1.2. Noile regementări legale privind situaţiile financiare…………………  6
1.3. Forma şi conţinutul situaţiilor financiare……………………………… 9
      1.3.1. Cazul societăţilor care aplică Ordinul 94/2001…………… 9
      1.3.2. Cazul societăţilor care întocmesc situaţii financiare
                simplificate……………………………………………….  22
      1.3.3. Cazul microîntreprinderilor……………………………….24
1.4. Funcţiile şi finalitatea bilanţului………………………………………24
CAPITOLUL 2.
      LUCRĂRILE PREGĂTITOARE ÎNTOCMIRII BILANŢULUI…..26
2.1. Stabilirea balanţei de verificare înainte de inventariere……………… 26
2.2. Inventarierea generală a patrimoniului……………………………….  27
2.3. Contabilitatea operaţiilor de regularizare…………………………….  31
2.4. Operaţiuni privind calculul amortizării………………………………  32
2.5. Operaţiuni privind provizioanele pentru deprecieri precum şi pentru
                  riscuri şi cheltuieli……………………………………………….. ..    32
2.6. Delimitarea în timp a cheltuielilor şi veniturilor…………………….  33
CAPITOLUL 3.
        ELABORAREA DOCUMENTELOR DE SINTEZĂ……………..  35
3.1. Întocmirea bilanţului…………………………………………………  35
3.2. Elaborarea contului de profit şi pierdere………………………………35
3.3. Completarea notelor explicative……………………………………… 37
CAPITOLUL 4.
      ANALIZA GESTIUNII FINANCIARE PE BAZA
    DOCUMENTELOR DE SINTEZĂ…………………………………. 38
4.1. Analiza echilibrului financiar pe baza
    bilanţului……………………………………………………………..  38
4.2. Analiza marjelor de rentabilitate pe baza contului de rezultate……..
    40
4.3. Analiza principalilor indicatori economico-financiari……………….  42
      ANEXE 1-10………………………………………………………… 45
      BIBLIOGRAFIE…………………………………………………….. 66

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu