Studiu Monografic la Disciplina Tehnica Operatiunilor Bancare - Banca Romana pentru Dezvoltare

                                  Cuprins:
CAP 1.  PREZENTAREA SOCIETĂŢII BANCARE.      3
                ISTORIC ŞI EVOLUŢIE.   3
  1.1. Moment istoric. Etape în evoluţia sa. 3
  1.2. Forma şi structura capitalului şi a acţionariatului    7
  1.3. Particularităţi privind activităţile desfăşurate de unitatea bancară
  10
CAP 2. ORGANIZAREA SOCIETĂŢII BANCARE. 12
              SISTEMUL INFORMAŢIONAL BANCAR. 12
  2.1. Organizarea BRD 12
  2.2. Sistemul informaţional bancar    32
CAP 3.  CONTURILE BANCARE   36
  3.1. Deschiderea, funcţionarea şi închiderea conturilor clienţilor.
  Principii şi reguli generale.   36
  3.2. Conturile care se pot deschide la banca     36
  3.3.Conturile de depozit   40
  3.4. Conturile de credite  …..41
CAP 4. PLASAMENTE BANCARE SI NON-BANCARE     42
                4.1. Plasamente bancare……………………………………………………………………………………………42
        4.1.1. Tipuri de plasamente
bancare……………………………………………………………………………..45
  4.2. Plasamentele financiare: acţiuni, obligaţiuni    67
CAP 5. DECONTAREA INTRA ŞI INTERBANCARĂ.     68
OPERAŢIUNILE CU NUMERAR.    68
  5.1. Instrumente de plată utilizate   68
  5.2. Modalităţi şi instrumente de decontare utilizate în activităţile de
  decontare electronică      84
  5.3. Banca la domiciliu    89
  5.4. Compensarea multilaterală a plăţilor interbancare fără numerar    92
  5.5. Circuitul intern al documentelor privind decontările interbancare 104
  5.6. TransFondul     104
  5.7. Operaţiuni cu numerar 105
  5.8. Moneda electronică    111
CAP 6. MARKETINGUL BANCAR   124
  6.1. Politica de marketing la nivel de produs:   124
  6.2. Publicitatea în strategia bancară     130
CAP 7. CREDITAREA BANCARǍ. PERSOANE FIZICE ŞI AGENŢI ECONOMICI     135
  7.1. Creditarea persoanelor fizice    138
       7.1.1. Credite de consum………………………………………………………………………………………..139
       7.1.2.Credite imobiliare………………………………………………………………………………………...154
       7.1.3.Programul de economisire - creditare
MULTIPLAN…………………………………………………….161
  7.2. Creditarea persoanelor juridice  162
       7.2.1.Finantarea activitatii
curente……………………………………………………………………………...162
       7.2.2.Finantarea investitiilor……………………………………………………………………………………165
       7.2.3.Finantarea activitatilor de comert
exterior………………………………………………………………..166
  7.3. Strategie pentru viitor    167
CAP 8. NOUTATI BRD…………………………………………………………………………………………….169
BIBLIOGRAFIE…………………………………………………………………………………………………….175

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu