Studiu privind sindicatele

                                            CUPRINS
Introducere……………………………………………………………………….4
Capitolul I
SINDICATELE ŞI LIBERTATEA SINDICALĂ ÎN ROMANIA……………6
         1. DEFINIŢIA ŞI TRASATURILE SINDICATELOR……………………..6
              1.1Definiţia Sindicatelor
              1.2Trasaturile caracteristice ale sindicatelor
         2.SCURT ISTORIC AL ORGANIZARII SINDICALE IN ROMANIA…..10
               2.1 Organizarea sindicală pînă la 23 august 1944
               2.2 Organizarea sindicală între 23 august 1944 şi 22
decembrie 1989
               2.3 Organizarea sindicală după 22 decembrie 1989
         3. NOŢIUNEA ŞI IZVOARELE LIBERTAŢII
SINDICALE......................17
               3.1 Notiunea libertaţii sindicale
               3.2 Izvoarele libertaţii sindicale
         4. LIBERTATEA SINDICALĂ INDIVIDUALĂ………………………….23
               4.1 Definiţie.Caracteristici
               4.2 Categorii de persoane ce se pot sindicaliza
               4.3 Categorii de persoane ce nu se pot sindicaliza
         5. LIBERTATEA SINDICALĂ COLECTIVĂ…………………………….32
               5.1 Definiţie.Caracteristici
               5.2 Raporturile sindicatelor cu patronatul
               5.3 Raporturile sindicatelor cu organele statului
         6. PROTECTIA ŞI GARANTAREA LIBERTAŢII SINDICALE………...36
               6.1 Protecţia şi garantarea libertatii sindicale în
documente interneţionale
               6.2 Protecţia şi garantarea libertaţii sindicale în
legislaţia noastră
Capitolul II
CONSTITUIREA  SINDICATELOR……………………………………….....46
         1. CONSTITUIREA SINDICATELOR………………………………….....46
               1.1 Preliminarii
               1.2 Statul şi adoptarea lui
               1.3 Conducerea organizării sindicatelor
               1.4 Dobîndirea personalităţii juridice
               1.5 Consecinţe ale personalităţii juridice
         2. ACTIVITAŢI SINDICALE……………………………………….……..54
               2.1 Activitaţi sindicale potrivit Legii nr.54/2003
               2.2 Activităţi sindicale prevăzute de ,,Codul Muncii’’ şi
alte acte normative
         3. DEMOCRAŢIA ŞI DISCIPLINA SINDICALĂ……………………......59
               3.1 Democraţia sindicală
               3.2 Disciplina sindicală
         4. PLUPARTISMUL SINDICAL………………………………………….61
               4.1 Noţiune.Conţinut
               4.2 Confederaţii sindicale
         5. ASOCIEREA ŞI AFILIEREA SINDICALĂ…………………………...65
               5.1 Asocierea sindicală
               5.2 Afilierea sindicală
         6. DIZOLVAREA ŞI REORGANIZAREA SINDICATELOR……………68
               6.1 Dizolvarea organizaţiilor sindicale
               6.2 Reorganizarea sindicatelor
         7. ACTIUNEA SINDICALĂ…………………………………………….....69
               7.1 Caracterul reprezentativ al sindicatelor
               7.2 Apărarea intereselor salariaşilor
               7.3 Acţiuni revendicative ale sindicatelor
Capitolul III
 REPREZENTANŢII SALARIAŢILOR…………………………………….....79
         1. REPREZENTANŢII SALARIAŢILOR…………………………….…....79
               1.1 Regelementare
               1.2 Alegerea şi mandatul reprezentanţilor salariaţilor
               1.3 Atribuţii
               1.4 Facilitaţi acordate reprezentanţilor salariaţilor şi
protecţia acestora
               1.5 Drep comparat
 CONCLUZII…………………………………………………………………....89
BIBLIOGRAFIE……………………………………………………………..…90

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu