Transporturile si dezvoltarea economica

                                 CAPITOLUL I
                   TRANSPORTURILE ŞI DEZVOLTAREA ECONOMICĂ
                  1. SISTEMUL TRANSPORTURILOR  ÎN  ROMÂNIA
            1.2 TRANSPORTUL RUTIER
                       1 COMPONENTELE   PROCESULUI  DE
                              TRANSPORT  RUTIER
1.3.1 AUTOVEHICULUL
1.3.2 Conducătorul autovehicului
CONTRACTUL DE TRANSPORT AUTO
DE  MĂRFURI
CONTRACTUL DE TRANSPORT AUTO
DE CALATORI
                                CAPITOLUL  II
                      EVALUAREA  ÎN  PRESTĂRI  SERVICII
    2.1 Prezentarea informaţiilor şi structura situaţiilor financiare,cu
             aplicarea IAS 1 Prezentarea situaţiilor financiare
2.1.1 Componentele situaţiilor financiare
2.1.2  Prezentarea informaţiilr
      2.2 Veniturile şi evaluarea lor ,cu aplicarea IAS 18 Venituri din
                             activităţi curente
    2.2.1 Prestarea  de   servicii-  modalitate  specifică  de  evaluare  a
veniturilor
2.2.2 Transportul intern de mărfuri şi călători-formă specifică a
prestărilor de servicii
                   2.3 Evaluarea rezultatului exerciţiului
                           2.4 Politici contabile
                                Capitolul III
               Sistem informaţional privind prestări servicii
           3.1 Noţiuni generale privind documentele justificative
 3.2 Caracterizarea principalelor documente de evidenţă operativă utilizate
                          în prestările de servicii
                                CAPITOLUL IV
    STUDIUL DE CAZ PRIVIND CONTABILITATEA CHELTUIELILOR ŞI VENITURILOR A
                         PRESTĂRILOR DE SERVICII LA
                           “S.C RIKKI TRANS S.R.L”
4.1 Prezentarea generală a S.C RIKKI TRANS S.R.L
   4.2 Monografie contabilă privind conturile de venituri şi cheltuieli a
          societăţii  prestatoare de servicii SC. RIKKI TRANS SRL.
                                 CAPITOLUL V
                           CONCLUZII ŞI PROPUNERI
Pagini 40

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu