Analiza financiara pe baza bilantului firmei

1Bilanţul contabil – sursă informaţională fundamentală în analiza
                                                                  financiară
         1.1. Bilanţul contabil – sinteză a fluxurilor informaţionale
financiare ale întreprinderii.
         1.2. Câteva dimensiuni istorice ale bilanţului contabil
         1.3. Idei exprimate în literatura de specialitate cu privire la
bilanţul contabil
         1.4. Scurtă prezentare a teoriilor bilanţului
         1.5. Bilanţul şi conceptul juridic al patrimoniului
         1.6. Abordări contemporane privind bilanţul contabil
         1.7. Structuri bilanţiere utilizate în practica mondială
             1.7.1. Directivele Uniunii Europene şi bilanţul contabil
             1.7.2. Bilanţul şi referenţialul contabil internaţional
             1.7.3. Bilanţul contabil, potrivit concepţiei americane
1.8.  Modelul de prezentare a bilanţului în ţara noastră
                           2Prezentarea instrumentelor de analiză fianciară.
         2.1. Prezentarea firmei
                  2.1.1. Elemente de identificare
                  2.1.2. Scurt istoric
                  2.1.3. Obiectul de activitate
                  2.1.4. Principalii indicatori economico – financiari
                  2.1.5. Evoluţia capitalului social
                  2.1.6. Bilanţul contabil
                  2.1.7. Contul de profit şi pierdere
                  2.1.8. Alte date necesare studiului.
         2.2. Program informatic de analiză a bilanţlui firmei
              3Analiza echilibrului financiar pe baza bilanţului patrimonial
         3.1. Bilanţul financiar – scop, utilitate, structură, construcţie
         3.2. Analiza structurii financiare a firmei
                 3.2.1.  Caracterizarea  situaţiei  generale   a   structrii
patrimoniale a întreprinderii şi factorii care acţionează asupra acesteia
                3.2.2. Analiza ratelor de structură patrimonială
         3.3. Analiza indicatorilor (absoluţi ai) potenţialului financiar şi
rolul  acestora  în   aprecierea   echilibrului   financiar-patrimonial   al
întreprinderii
         3.4.   Analiza corelaţiei dintre creanţe şi obligaţii
                 3.5. Analiza echilibrului financiar-patrimonial  prin  rate
de finanţare
                 3.6. Analiza lichidităţii şi solvabilităţii firmei
                3.7. Aprecierea globală a echilibrului financiar al firmei
               4Analiza echilibrului financiar pe baza bilanţului funcţional
        4.1. Întreprinderea în concepţia funcţională - Bilanţul funcţional
instrument al analizei financiare
        4.2. Analiza indicatorilor echilibrului financiar funcţional
            4.2.1. Analiza fondului de rulment funcţional
           4.2.2. Analiza necesarului de fondului de rulment funcţional
           4.2.3. Analiza trezoreriei funcţionale
           4.2.4.Analiza diferitelor echilibre  financiare  ale  bilanţului
funcţional
        4.3. Aprecierea globală a echilibrului funcţional al firmei
 5Analiza gestiunii financiare pe baza indicatorilor de activitate ai firmei
Bibliografie

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu