Analiza tehnico-economica a capacitatii de productie (S.C. XYZ S.A.)

Cuprins
LISTA FIGURILOR  4
LISTA TABELELOR  4
LISTA ANEXELOR   5
LISTA ABREVIERILOR     5
1.    ÎNTREPRINDEREA - SISTEM TEHNICO-ECONOMIC     6
  1.1.      Necesitatea abordării sistemice aTntreprinderii   6
 1. Conceptul de sistem      7
 2. Conceptul de sistem tehnico-economic      8
 3. Subsistemele şi sistemele parţiale ale sistemului tehnico-economic    10
  1.2.      Organizarea stnicturală a sistemelor de producţie 11
 1. Structure de producţie şi concepţie; noţiune, verigi structural de bază
    12
 2. Tipuri de structuri de producţie şi concepţie  12
 3. Posibilitati de perfecţionare a structurii de producţie şi concepţie  13
2.    ORGANIZAREA PRODUCŢIEI 14
  2.1.      Procesul de producţie 14
 1. Metode de studiu şi analiza a procesului de producţie      14
 2. Organizarea în timp a product!ei (ciclul de producţie)     16
 3. Stabilirea succesiunii operatii'lor (schema procesului tehnologic)    18
  2.2.      Organizarea producţiei      .'    19
 1. Organizarea producţiei de serie mică şi individual   20
 2. Metode de dimensionare a suprafeţelor de producţie   20
 3. Alegerea utilajelor şi determinarea necesarului de utilaje şi forta de
    muncă...22
 4. Tipuri de amplasare a mijloacelor de munca pe suprafetele de productie
    24
  2.3.      Inginerie tehnico-economică .'    '.   25
 1. Conceptul de flexibilitate    25
 2. Sisteme flexibile de prelucrare     26
 3. Tehnologii de grup 27
3.    GESTIONAREA ACTIVELOR FIXE  29
  3.1.      Rolul capitalului fix în producţie     29
 1. Creşterea eficienţei utilizării capitalului fix      29
 2. Indicatori de studiu şi analiză a uzurii aleatoare a echipamentelor   30
  3.2.      Organizarea reparării şi întreţinerii utilajelor  32
 1. Importanţa şi obiectivele activitatii de reparare a utilajelor  32
 2. Sisteme şi metode de organizare a reparării utilajelor     33
 3. Planificarea reparării utilajelor   35
  3.3.      Indicatori de caracterizare tehnică pentru utilajele în
  funcţiune 37
                                    - 2 -
4.    CAPACITATEA DE PRODUCŢIE    39
1. Capacitatea de producţie: concept; factori de influenta    39
2. Mărimea capacitatii de producţie     .'   40
 1. Metodologia de calcul la Tntreprinderile de producţie industrial*     40
 2. Metodologia de calcul la utilajele cu specializare pe produs    41
 3. Metodologia de calcul la utilajele cu specializare tehnologică  42
  4.3.      Gradul de utilizare a capacitatii de producţie    44
 1. Determinarea gradului de utilizare a capacitatii de producţie   44
 2. Posibilitati de îmbunătatire a utilizării capacitatii de productie    46
  4.4.      Balanţele capacitatii de producţie     !     .'   46
 1. Balanţa capacitatii de producţie la Tnceputul anului 46
 2. Planul de încărcare a utilajelor    48
 3. Balanţa dinamicii capacitatii de producţie     48
  4.5.      Mijloace organizatorice de creştere a capacitatii de producţie
  49
5.    ÎNTREPRINDEREA ANALIZATĂ - TIMKEN ROMÂNIA    52
1. Scurt istoric şi obiect de activitate     52
2. Sistemul de management    53
3. Descrierea structurii de producţie   54
6.    STUDII DE CAZ    55
  6.1.      Procesul de producţie 55
 1. Stabilirea duratei de pregătire a fabricaţiei pentru rulment conic dublu
    55
 2. Schema procesului tehnologic pentru colivii, distanţiere şi inele
    flotante      58
 3. Fundamentarea mărimii suprafeţei de producţie a atelierului rectificare
    role. 60
 4. Utilizarea metodei verigilor pe linia de prelucrare colivii şi
    distantiere   61
  6.2.      fntreţinere şi reparaţii    .'    65
 1. Stabilirea politicii de mentenanta a utilajelor      65
 2. Elaborarea planului de întreţinere şi reparare a utilajelor     68
 3. Analiza econometrică a deciziei de Tnlocuire a utilajelor (uzură
    aleatoare)....71
  6.3.      Capacitatea de producţie    74
 1. Analiza capacitatii de producţie şi a gradului de utilizare al acesteia
    74
 2. Balanţa capacitatii de producţie pentru sectiile de prelucrări mecanice
    81
 3. Analiza planului'de încărcare a utilajelor...' 82
  6.4.      Scenariul simulării unei producţii anuale sporite 83
CONCLUZII §1 RECOMANDĂRI     88
BIBLIOGRAFIE     90
ANEXE 91

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu