Analiza tehnico-economica a variantelor de colectare

                                  CUPRINS :
I. CARACTERISTICILE CONDITIILOR DE LUCRU DIN PARCHETUL JOTA
      I.1 AMPLASAREA PARCHETULUI SI SITUATIA TERITORIAL ADMINISTRATIVA
      I.2 CARACTERISTICILE FIZICO-GEOGRAFICE ALE CONDITIILOR DE LUCRU
      I.3 CARACTERISTICILE VEGETATIEI
      I.4 CARACTERISTICILE SILVOTEHNICII APLICATE
      I.5 CONDITII TEHNICO?ECONOMICE DE LUCRU
      I.6 SCHITA PARCHETULUI
      I.7 STRUCTURA MASEI LEMNOASE DE EXPLOATAT
II. ANALIZA TEHNICO-ECONOMICA A VARIANTELOR DE COLECTARE
      II.1 STABILIREA METODEI DE EXPLOATARE
      II.2 STABILIREA MARIMII SUPRAFETELOR OMOGENE
      II.3 REPARTIZAREA MASEI LEMNOASE PE SUPRAFETE OMOGENE
      II.4 STABILITATEA DUPA CRITERII SILVO-TEHNICE A VARIANTELOR DE
COLECTARE
      II.5 ANALIZA ECONOMICA A VARIANTELOR DE COLECTARE PROPUSE
III. DOCUMENTATIA TEHNICO-ECONOMICA PRIVIND EXPLOATAREA MASEI LEMNOASE DIN
PARCHETUL JOTA
      III.1 ASPECTE GENERALE PRIVIND PROCESUL DE PRODUCTIE
      III.2 PROIECTUL TEHNICO-ECONOMIC PRIVIND EXPLOATAREA MASEI LEMNOASE
DIN PARCHET
      III.3 PROIECTUL DE MONTARE-DEMONTARE A LINIEI DE FUNICULAR
      III.4 PROIECTUL DE EXECUTIE A DRUMULUI DE TRACTOR
      III.5 PROIECTUL DE EXECUTIE A DRUMULUI DE VITE
      III.6 PROIECTUL DE AMENAJARE A PLATFORMEI PRIMARE
IV. MASURI DE REDUCERE A PREJUDICIILOR
V. PROTETIA MUNCII
VI. BIBLIOGRAFIE

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu