Aplicatii distribuite - aplicatie avand ca scop gestiunea unor conturi bancare

CUPRINS
1. Aplicatii distribuite     1
 1.1 Introducere 1
 1.2 Arhitectura unei aplicatii distribuite  1
 1.3 Modele de programare a aplicatiilor distribuite    3
   1.3.1 Modelul client-server    3
   1.3.2 Apelul procedurilor la distanta (RPC)     3
   1.3.3 Programarea distribuita obiect-orientata  5
 1.4 Modele de programare distribuita obiect-orientata  6
   1.4.1 DCOM    6
   1.4.2 Java RMI      7
   1.4.3 Microsoft .NET     7
   1.4.4 CORBA   8
2.Tehnologia .NET      10
 2.1 Introducere 10
 2.2 Prezentare generala    10
 2.3 Caracteristici ale platformei .NET      13
   2.3.1 Dezvoltarea multilimbaj  14
   2.3.2 Platforma si independenta fata de procesor      15
   2.3.3 Managementul automat al memoriei    16
   2.3.4 Trasaturi ale CLR-ului (Common Language Runtime)     18
   2.3.5 Biblioteca de clase .NET Framework  20
   2.3.6 Dezvoltarea aplicatiilor client     21
   2.3.7 Dezvoltarea aplicatiilor server     23
 2.4 .NET Remoting     25
   2.4.1 Domeniul aplicatiei      26
   2.4.2 Functionarea .NET Remoting     27
   2.4.3 Canale (Channels)  28
   2.4.4 Sink-uri      29
   2.4.5 Sink-uri de formatare    30
3 Arhitectura si descrierea functionala a aplicatiei     32
 3.1 Prezentarea aplicatiei 32
 3.2 Structura aplicatiei   33
 3.3 Comunicatia intre clienti si server     34
 3.4 Baza de date      35
 3.5 Modulul server    37
 3.6 Modulul client    38
 3.7 Modulul functionar     41
4. Rularea aplicatiei  44
 4.1 Compilarea si rularea aplicatiei  44
Concluzii   45
Bibliografie     46

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu