Calitatea produselor. SC Argos SA

CAPITOLUL I
                Probleme de baza ale calitatii produselor
   1. Calitatea, notiune concreta complexa, dinamica.
      1.2.Caracteristici de calitate
      1.3. Standarde, norme, reglementari privind calitatea
      1.4. Indicatorii de caracterizare a nivelului calitatii
      CAPITOLUL II
      METODE SI TEHNICI DE MASURARE A NIVELULUI
                                    CALITATII
      2.1. Necesitatea si rolul controlului calitatii
      2.2.Etape ale controlului calitatii si obiectivele corespunzatoare
fiecarei etape
      2.3.Metode, tehnici de control, planul de control al calitatii
CAPITOLUL III
    Prezentarea generala a S.C.” ARGOS” S.A. CLUJ-NAPOCA
3.1.Scurt istoric
       3.2.Caracterizarea nomenclatorului de produse
       3.3.Caracterizarea tehnologiei de fabricatie
       3.4.Organizarea activitatii de control. Structura analitica a
compartimentului CTC
3.5. Indicatorii folositi pentru caracterizarea nivelului calitatii si
modul de determinare a calitatii la S.C. "Argos”      S.A. Cluj-Napoca
      CAPITOLUL IV
      Sistemul informational in domeniul calitatii la S.C. “Argos” S.A.
      4.1.Sistemul informational si componentele sale
      4.2.Sistemul informational in domeniul calitatii
      4.2.1.Cerinte precizate in standarde si norme internationale
      4.2.2.Informatii privind calitatea si circulatia informatiilor
      4.3.Perfectionare sistemului informational al calitatii
      4.3.1.Cerinte ale perfectionarii sistemului informational
      4.3.2.Directii importante de perfectionare
      4.4.Bazele organizarii si functionarii sistemului informational al
calitatii
      4.5.Subsisteme in domeniul calitatii si controlului de calitate
      CAPITOLUL V
      PERFECTIONAREA ACTIVITATII DE CONTROL A
      CALITATII
      5.1.Factori vare influenteaza modificarea calitatii
      5.2.Evaluarea cauzelor care au determinat obtinerea de produse de
calitate inferioara
      5.3.Perfectionarea metodelor si tehnicilor de control
      5.4.Efectele economice ale perfectionarii activitatii de control
      5.5.Bilantul calitatii
           Concluzii si propuneri.
           Bibliografie.
           Pagini 70

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu