Chestionarul ca instrument de cercetare in marketing si cercetarea pe baza de chestionar

Cuprins
Capitolul          I.           Instrumente           de           cercetare
...............................................................2
1.1                                                             Chestionarul
............................................................................
.................................. 2
           1.1.1      Definire      şi       aria       de       investigare
................................................................... 2
                1.1.2            Tipuri            de            chestionare
............................................................................
......3
                  1.1.3              Proiectarea              chestionarelor
..........................................................................
8
       1.1.4  Considerente  conceptuale  privind  elaborarea  chestionarelor
..................... 8
            1.1.5        Metodologia        elaborării        chestionarelor
.........................................................9
                 1.1.6            Tipuri            de             întrebări
............................................................................
........ 11
        1.1.7    Limbajul    folosit    pentru    formularea    întrebărilor
....................................... 15
      1.1.8         Forma         grafică          a          chestionarului
................................................................ 16
      1.1.9     Instrucţiuni     de     completare     a      chestionarului
............................................. 16
      1.1.10                     Testarea                     chestionarului
.........................................................................
16
      1.1.11 Codificarea răspunsurilor şi  stabilirea  grilei  de  corelaţie
între întrebări. 16
      1.1.12           Controlul           calităţii           răspunsurilor
............................................................ 12
Capitolul II. Cercetarea pe bază de chestionar – parte practică  ...... 18
2.1  Chestionar  privind  opinia  consumatorilor   legate   de   detergenţi
............................. 18
      2.1.1 Analiza cantitativă, procentuală şi  grafică  a  întrebărilor
chestionarului   20
      2.1.2   Analiza   corelativă   a   întrebărilor   de   la   chestionar
................................... 35
2.2                            Concluzii                             finale
............................................................................
.........................  48
                                                               Bibliografie
............................................................................
................ 50

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu