Institutii si politici de ocupare ale pietei muncii in Romania

                                  CUPRINS:
INTRODUCERE……………………………………………
CAPITOLUL I  ABORDĂRI CONCEPTUALE
   I.1.Noţiuni teoretice………………………………………..
I.2.Metodologia  de calcul a resurselor de muncă…………
   I.3.Indicatorii numărului şi structurii forţei de muncă…….
   I.4.Măsurarea gradului de neocupare a forţei de muncă…..
   I.5.Indicatorii eficienţei utilizării forţei de muncă…………
CAPITOLUL II POLITICI DE OCUPARE A FORŢEI DE MUNCĂ ÎN ROMÂNIA
                          DUPĂ 1989
   II.1.Impactul măsurilor active pentru piaţa muncii asupra ocupării
           şi şomajului……………………………………………
   II.2.Politici de ocupare şi politici de piaţa muncii…………..
   II.3. Funcţiile serviciului public de ocupare…………………
CAPITOLUL III
   III.1. Măsuri de protecţie socială şi politici anti-şomaj în
             România, în tranziţie……………………………………...
    III.2. Macroproiect de dezvoltare resurse umane tineret 2002….
    III.3. Bursa de muncă pentru tineret
CAPITOLUL IV
   IV.1. Programul de acţiune al Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea
            Forţei de Muncă Cluj pe anul 2001-2002……………………
CONCLUZII ŞI PROPUNERI………………………………………
BIBLIOGRAFIE……………………………………………………..
Pagini 66

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu