MANAGEMENTUL CARIEREI studiu de caz la OTP Bank

CUPRINS
INTRODUCERE
............................................................................
.................................. 1
CAPITOLUL   I        Introducere   în    managementul    resurselor    umane
...................... 3
      1.1.  Rolul  şi   particularităţile   resurselor   umane   în   cadrul
organizaţiei .................... 3
      1.2 Conţinutul actual  şi obiectivele managementului resurselor  umane
............... 5
      1.3 Elemente cu influenţă asupra managementului resurselor umane
      din                                                        organizaţie
............................................................................
............................ 6
           1.3.1              Stilul              de              conducere
      .......................................................................
      .... 6
           1.3.2                  Structura                  organizatorică
      .....................................................................
      7
           1.3.3                                                  Motivarea
      .......................................................................
      .................... 8
      1.4              Gestiunea              resurselor               umane
............................................................................
.. 9
           1.4.1                   Proiectarea                   posturilor
      .......................................................................
      .. 9
           1.4.2      Gestiunea      previzională       a      personalului
      ............................................... 9
           1.4.3   Încadrarea   personalului   şi   dezvoltarea    carierei
      .................................. 9
                 1.4.3.1.    Recrutarea     şi     selecţia     personalului
           ..................................... 9
                 1.4.3.2    Angajarea     şi     integrarea     profesională
           ................................... 10
                 1.4.3.3              Dezvoltarea               personalului
           ..................................................... 10
           1.4.4                 Recompensele                  personalului
      ................................................................ 12
CAPITOLUL  II      Prezentarea  companiei  OTP  BANK  ROMÂNIA  S.A.   şi   a
                 politicilor  de  instruire  şi   dezvoltare,   managementul
                 performanţei      şi      salarizare      şi      beneficii
                 ............................................................
                 ........................... 13
      2.1. Cadrul general de funcţionare  a  sistemului  bancar  în  România
      ……………… 13
      2.2 Date esenţiale, statutul  legal  şi  responsabilităţile  OTP  Bank
România S.A. ….. 15
           2.2.1 Denumirea şi sediul central al societăţii …………………………….. 15
           2.2.2 Statutul legal şi responsabilităţile  Băncii  …………………………….
      15
      2.3 Organele de conducere ale Băncii …………………………………………….. 16
           2.3.1 Adunarea Generală a Acţionarilor …………………………………… 16
           2.3.2 Consiliul de Supraveghere …………………………………………… 17
           2.3.3. Directoratul ………………………………………………………….. 17
      2.4 Organizarea Băncii ……………………………………………………………... 17
           2.4.1 Organigrama Băncii ………………………………………………….. 17
      2.5 Reţeaua de unităţi teritoriale ……………………………………………………. 17
      2.6 Politica de instruire şi dezvoltare ……………………………………………….. 18
           2.6.1 Scopul …………………………………………………………………. 18
           2.6.2 Principii ……………………………………………………………….. 18
           2.6.3 Tipuri de programe de instruire si dezvoltare  ………………………….
      21
      2.7 Politica şi procedura de management al performanţei  …………………………...
22
           2.7.1 Principii ………………………………………………………………... 22
           2.7.2 Abordarea managementului performanţei ca proces …………………...
      24
           2.7.3 Abordarea performanţei nesatisfăcătoare ……………………………... 28
           2.7.4 Recunoaştere şi recompensă …………………………………………... 28
                 2.7.4.1 Creştere salarială anuală …………………………………….. 29
                 2.7.4.2 Bonus anual de performanţă ………………………………… 29
      2.8 Politica de salarizare şi beneficii ………………………………………………... 29
           2.8.1 Scopul …………………………………………………………………. 29
           2.8.2 Principii …………………………………………………………………29
           2.8.3 Structura de salarizare şi beneficii …………………………………….. 30
                 2.8.3.1 Salarizare şi alte plăţi ………………………………………… 30
                 2.8.3.2 Beneficii ……………………………………………………… 32
           2.8.4 Sistemul special de bonusare ………………………………………….. 33
                 2.8.4.1 Principii generale ……………………………………………..33
                 2.8.4.2  Schema  de   bonusare   pentru   afacerile   mari
           ...........…………… 33
                 2.8.4.3 Schema de bonusare pentru  realizări  excepţionale
           ………….. 34
CAPITOLUL III    Studiu de caz privind managementul carierei  în cadrul
                          OTP          Bank          România           S.A.
.................................................................... 35
      3.1 Scopul cercetării ………………………………………………………………….. 35
      3.2 Ipotezele cercetării ……………………………….………………………………. 35
      3.3 Obiectivele cercetării ……………………………………………………………. 37
      3.4 Proiectarea cercetării ……………………………………………………………. 39
           3.4.1 Tipul cercetării şi metoda de obţinere a  datelor  primare
      ………………. 39
           3.4.2 Consideraţii privind elaborarea chestionarului  …………………………
      40
           3.4.3 Eşantionarea ……………………………………………………………. 42
      3.5         Analiza         şi         interpretarea          datelor
............................................................................
... 44
      3.6            Testarea             ipotezelor             statistice
............................................................................
....... 51
CAPITOLUL  IV    Concluzii şi sugestii ………………………………………………... 57
BIBLIOGRAFIE
ANEXE
+ prezentare powerpoint

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu