MARKETINGUL INTERNATIONAL

CAPITOLUL I
SISTEMUL MARKETINGULUI INTERNAŢIONAL
      1.1. Originile marketingului internaţional
      1.2. Definiţia marketingului internaţional
      1.3. Raţiunile marketingului internaţional
      1.4. Obiectivele marketingului internaţional
      1.5. Funcţiile marketingului internaţional
      1.6. Specificul marketingului internaţional
CAPITOLUL 2
MARKETINGUL GLOBAL
      2.1. Apariţia şi definiţia marketingului global
      2.2. Factorii globalizării marketingului
      CAPITOLUL 3
      PĂTRUNDEREA PE PIAŢA INTERNAŢIONALĂ
      3.1 Internaţionalizarea şi pătrunderea pe piaţa internaţională
      3.2. Tipologia strategiilor de pătrundere pe piaţa internaţională
      8.3. Pătrunderea pe piaţa internaţională prin export
      8.3.1. Exportul indirect
      8.3.2. Exportul direct
      8.3.3. Alegerea variantei de export
      8.3.4. Grupurile de marketing pentru export
      8.4. Strategii asociate de pătrundere pe piaţa internaţională
      8.4.1. Strategiile de pătrundere şi riscul
      8.4.2. Aranjamentele contractuale
      8.4.2.1. Licenţierea
      8.4.2.2. Franchisingul
8.4.2.3. Contractul de management
      8.4.2.4. Subcontractarea
   8.4.3. Alianţele strategice internaţionale
   8.4.4. Firmele mixte
      8.4.6. Strategii de pătrundere pe piaţa internaţională în funcţie de
timp
      11.3. Publicitatea
      11.3.1. Importanţa publicităţii
      11.3.2. Principalele aspecte ale politicii publicitare
      11.1. Metodologie
      11.3.3. Reglementarea publicităţii pe plan internaţional
      11.3.4. Agenţia publicitară
      11.2. Metodologie
      11.3. Metodologie
      11.3.5. Opţiuni strategice în politica publicitară
      11.2. Practici de marketing internaţional
11.3. Practici de marketing internaţional Exemple privind gradul de
standardizare a publicităţii
      11.4. Metodologie
      Avantaje şi inconveniente ale formelor politicilor publicitare
internaţionale
      11.5. Promovarea vânzărilor
      11.4. Practici de marketing internaţional
      Exemple de modalităţi de promovare a vânzărilor utilizate de firme
reputate
      11.7. Marca în politica de comunicare internaţională
      11.5. Metodologie/Practici de marketing internaţional
      Avantaje şi dezavantaje ale diferitelor tipuri de mărci
      11.8. Participarea la manifestări promoţionale complexe
CAPITOLUL 12 DISTRIBUŢIA INTERNAŢIONALĂ
      12.1. Definiţia distribuţiei internaţionale
      12.2. Structura reţelei internaţionale de distribuţie
      12.2.1. Definiţia reţelei internaţionale de distribuţie
12.1. Metodologie
Tipuri de canale de distribuţie internaţională după numărul verigilor
      12.2.2. Canale de distribuţie internaţională indirecte
12.2. Metodologie
   Analiza comparativă a agenţilor şi distribuitorilor
      12.2.3. Canale de distribuţie internaţională directe
      12.2.4. Diferenţe între canalele de distribuţie pentru bunuri de
consum şi canalele de distribuţie pentru produse industriale
      12.6. Distribuţia fizică internaţională
      12.5. Metodologie Tipuri de depozite
      12.6. Metodologie
      Paleta prestaţiilor logistice ale unui ofertant internaţional
      12.8. Strategii de distribuţie
      12.9. Tendinţe în distribuţia internaţională
      12.1. Practici de marketing internaţional
      Mari lanţuri europene vor construi supermagazine în România
      Pagini 138

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu