Prezentarea societatii comerciale

                                   Cuprins
CAPITOLUL 1. PREZENTAREA SOCIETĂŢII COMERCIALE „COMBINATUL DE OŢELURI
SPECIALE TÂRGOVIŞTE” S.A. ŞI A PIEŢEI ACESTEIA
     1. SCURT ISTORIC AL S.C. „C.O.S.T.” S.A.
      1.2.    ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA S.C.         „C.O.S.T.”  S.A.
           1.2.1 ORGANIGRAMA SOCIETĂŢII
           1.2.2 STRUCTURA MANAGERIALĂ A SOCIETĂŢII
      1.3 OFERTA DE MARFURI A S.C. „COMBINATUL DE OŢELURI SPECIALE
TÂRGOVIŞTE” S.A.
           1.3.1 CONŢINUTUL OFERTEI DE MARFURI
           1.3.2 CARACTERISTICILE OFERTEI DE MARFURI
           1.3.3 ÎNNOIREA SI DIVERSIFICAREA OFERTEI
      1.4 RELAŢIILE CONTRACTUALE ALE
            S.C. „COMBINATUL DE OŢELURI SPECIALE TÂRGOVIŞTE” S.A.
           1.4.1 CLIENTII SOCIETATII
           1.4.2 POLITICA DE VÂNZĂRI
      1.5 DISTRIBUTIA ŞI COSTURILE EI
           1.5.1 CIRCUITELE DE DISTRIBUTIE
           1.5.2 COSTURILE DISTRIBUTIEI
CAPITOLUL 2. ANALIZA ECONOMICA A S.C. „COMBINATUL DE OŢELURI SPECIALE
TÂRGOVIŞTE” S.A. PE BAZA B.V.C. ŞI A BILANTULUI CONTABIL. CONTUL DE
REZULTATE
      2.1   ANALIZA  BILANŢULUI CONTABIL AL                    SOCIETĂŢII
           ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 1999
     2.  ANALIZA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI ELABORAT PENTRU ANUL
        1999
     3.  PREZENTAREA CONTULUI DE PROFIT
           ŞI PIERDERI PE ANUL 1999
     4. ANALIZA DIAGNOSTIC A SOCIETĂŢII PE BAZA MODELULUI S.W.O.T.
      Bibliografie
53 pagini

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu