STILUL DE CONDUCERE AL MANAGERULUI - FACTOR DETERMINANT AL PERFORMANTEI MANAGERIALE

Cuprins
Introducere…...……………………………………………………………………2
Cap. 1: Principii generale ale managementului
organizatiei...................................3
        1.   Concepţii cu privire la conţinutul şi evoluţia
           managementului...........3
        2. Funcţiile manageriale……………………………………………......6
        3. Principiile generale ale managementului organizaţiei…………..…...8
        4. Organizaţia şi mediul ambiant……………………………………...10
              1. Mediul ambiant al
                 organizaţiei................................................
                 10
              2. Necesitatea abordării mediului ambiant pentru
           managementul
      organizaţiei...........................................................
      .....11
              3. Cultura
                 organizaţională.............................................
                 ..............13
Cap. 2: Stilul de conducere al
managerului...........................................................18
        1. Stilul de conducere - aspecte
           teoretice..............................................18
        2. Structura stilului de
           conducere........................................................
           ..19
        3. Tipologia stilurilor de
           conducere......................................................20
        4. Managementul
           eficient.........................................................
           .............27
      2.5.    Rolul important al managerilor în determinarea
     performanţelor unităţilor conduse; tipologii de
           manageri...........................28
        6. Raportul lider –
           manager..........................................................
           .........34
 Cap. 3: Stilul de conducere al managerului - studiu de caz la
        SC Somarest
      SRL....................................................................
      ..................37
      3.1.    Prezentare
      generală...............................................................
      .............37
      3.2.    Sistemul decizional al firmei……………………………………….37
      3.3.    Structura
      organizatorică.........................................................
      ............38
          3.4.    Atribuţiile managerului
general.........................................................39
      3.5.    Sisteme şi metode generale de management……………………….40
      3.6.    Cultura organizaţională a firmei……………………………………41
          3.7.    Managementul
resurselor..................................................................
.41
Concluzii...................................................................
.............................................43
Bibliografie................................................................
............................................45

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu