STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU O INFRASTRUCTURA DE CERCETARE la SC

                                   CUPRINS
1 Prezentarea INCD ECOIND  6
  1.1 Forma juridica       6
  1.2 Obiect de activitate 6
  1.3 Activitatea de cercetare      7
  1.4 Conceptul organizational al institutului        8
  1.5 Organigrama si inter-relatiile structurilor ei  10
  1.6 Situatia economico – financiara        13
2 Prezentarea investitiei – noua infrastructura de cercetare   16
  2.1 Viziunea, tintele si asteptarile proiectului    16
    2.1.1 Viziunea asupra pozitiei viitoare a institutului     16
    2.1.2 Misiunea institutului     16
    2.1.3 Obiectivele politicii de dezvoltare tehnico-stiintifica si
    institutionala  a INCD ECOIND   16
  2.2 Activitati desfasurate cu ajutorul investitiei  17
  2.3 Date tehnice ale investitiei  18
    2.3.3 Tema cu fundamentarea necesitatii si oportunitatii   18
    2.3.2 Zona si amplasamentul investitiei  18
    2.3.3 Statutul juridic al terenului      19
    2.3.4 Componentele investitiei  19
  2.4 Obiectivul studiului de fezabilitate   19
  2.5 Ipotezele de lucru. Riscuri   22
    2.5.1 Riscuri potenţiale pe parcursul construirii institutului      22
    2.5.2 Riscuri potenţiale asociate funcţionării noului institut      23
  2.6 Analiza si selectia alternativelor optime       24
3. Durata de realizare a investitiei. Etape principale         26
  3.1 Proiectul de investitii       26
    3.1.1 Construirea unei noi cladiri pentru INCD ECOIND      26
    3.1.2 Achizitia de echipamente si active necorporale  necesare
    procesului de cercetare-dezvoltare       27
    3.1.3 Managementul proiectului  28
  3.2 Graficul de realizare al investitiei   29
  3.3 Strategia de contractare      29
4. Costul estimativ al investitiei  31
  4.1 Componente majore ale proiectului      31
  4.2 Constructia noii cladiri a institutului         33
    4.2.1 Proiectare si constructii 33
    4.2.2 Achizitionarea de utilaje, echipamente tehnologice si functionale
    34
  4.2 Achizitionarea de echipamente 34
  4.3 Achizitia de active necorporale        35
  4.4 Managementul de proiect       35
  4.5 Promovarea produselor         39
  4.6 Bugetul proiectului  40
  4.7 Planul de finantare al investitiei     42
5. Evolutia previzionata a costurilor de operare      47
  5.1 Ipoteze in evaluarea alternativelor    47
  5.2 Evolutia previzionata a costurilor de operare   47
    5.2.1 Cheltuieli de personal    48
    5.2.2. Utilităţi       48
    5.2.3. Materii prime   49
    5.2.4. Telecomunicatii 49
    5.2.5. Consumabile     49
    5.2.6. Promovare       49
          49
    5.2.7. Deplasări       49
6. Evolutia previzionata a veniturilor       50
  6.1 Scenariul optimist   50
  6.2 Scenariul pesimist   50
  6.3 Scenariul mediu      50
7. Sustenabilitatea financiara a investitiei 52
  7.1 Analiza cost – beneficiu      53
  7.2 Indicatori de performanta. Justificarea necesitatii finantarii FEDR
  54
  7.3 Analiza de senzitivitate      55
8. Concluzii      58
9 Bibliografie    60
Anexa 1 Lista echipamentelor, instalatiilor, mobilierului, mijloace fixe si
obiecte de inventar atelier si PSI, birotica si calculatoare electronice,
active necorporale  necesare completarii dotarii laboratoarelor de
cercetare-dezvoltare       61
Anexa 2 Lista compartimentelor nou create prin noua infrastructura de
cercetare         68
Anexa 3 Noi teme de cercetare ce urmeaza a fi realizate in noua
infrastructura (Portofoliul de proiecte de cercetare) 73
Anexa 4 Personal atras in activitatea de cercetare dezvoltare in noua
infrastructura    77
-----------------------
2

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu