Studiu privind reforma administratiei publice locale XYZ in contextul integrarii in Uniunea Europeana

                                   Cuprins
   I. NOTIUNI INTRODUCTIVE
            I.1 CONCEPTUL DE ADMINISTRATIE PUBLICA
            I.2 DESCENTRALIZAREA ADMINISTRATIVA
            I.3 PARTICULARITATI ALE MANAGEMENTULUI IN INSTITUTII PUBLICE
      ROMANESTI
            I.4 REFORMA IN ADMINISTRATIA PUBLICA LOCALA IN CONTEXTUL
      INTEGRARII IN UNIUNEA EUROPEANA
                  I.4.1 REFORMA IN ADMINISTRATIA PUBLICA LOCALA
                  I.4.2 INTEGRAREA IN UNIUNEA EUROPEANA
                  I.4.3 MISIUNEA UNIUNII EUROPENE
                  I.4.4 OBIECTIVELE UNIUNII EUROPENE
                  I.4.5 PRINCIPALELE INSTITUTII EUROPENE
                  I.4.6 PARLAMENTUL EUROPEAN
                  I.4.7 CONSILIUL EUROPEAN
                  I.4.8 CONSILIUL UNIUNII EUROPENE
                  I.4.9 COMISIA EUROPEANA
                  I.4.10 CURTEA DE JUSTITIE A COMUNITATILOR EUROPENE
                  I.4.11 COMITETUL ECONOMIC SI SOCIAL
                  I.4.12 CURTEA EUROPEAN DE CONTURI
                  I.4.13 COMITETUL REGIUNILOR
                  I.4.14 MEDITATORUL EUROPEAN
                  I.4.15 BANCA CENTRALA EUROPEANA
                  I.4.16 BANCA EUROPEANA DE INVESTITII
                  I.4.17 FONDUL EUROPEAN DE INVESTITII
                  I.4.18 ALTE INSTITUTII EUROPENE
      II. ROLUL SI CARACTERISTICILE ADMINISTRATIEI PUBLICE
            II.1 ROLUL ADMINISTRATIEI PUBLICE
            II.2 CARACTERISTICI GENERALE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
      III. REFORMA ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE IN CONTEXTUL INTEGRARII IN
      UNIUNEA EUROPEANA
      IV. REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL APARATULUI PROPRIU DE
      SPECIALITATE AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TG-JIU
            IV.1 DISPOZITII GENERALE
                  IV.1.1 MISIUNE SI SCOP
                  IV.1.2 PRINCIPII
                  IV.1.3 BAZA LEGALA
            IV.2 PRIMARUL, VICEPRIMARII, SECRETARUL
                  IV.2.1 PRIMARUL MUNICIPIULUI TG-JIU
                  IV.2.2 VICEPRIMARII MUNICIPIULUI TG-JIU
                  IV.2.3 SECRETARUL MUNICIPIULUI TG-JIU
            IV.3 FUNCTIILE APARATULUI PROPRIU AL CONSILIULUI LOCAL
            IV.4 STRUCTURA ORGANIZATORICA
            IV.5 COMPETENTE
            IV.6 REGULI DE FUNCTIONARE
            IV.7 SFERA RELATIONALA
            IV.8 CONSILIUL DIRECTOR
      V. CONCLUZII
Bibliografie
Pagini 63

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu