Statiile de pompare

CUPRINS
       Cap .1
       Generalităţi privind staţia de pompare pag 1
       1.1 Clasificarea staţiilor de pompare  pag 1
                       1.1.1 Staţii de  pompare  pentru  alimentare  cu  apă
pag 1
                       1.1.2. Staţii de pompare pentru canalizări   pag 2
                       1.1.3.Staţii de pompare pentru irigaţii      pag 2
       1.1.4.Staţii de pompare pentru desecări     pag 2
              1.2. Sisteme de irigaţii  pag 3
                       1.2.1. Date topologice  ale  terenului  de  amplasare
pag 3
               1.3.Date  necesarului  de  apă  pentru  reţeaua  de  irigaţii
pag 4
              1.4. Instalaţii auxiliare       pag 5
                        1.4.1. Instalaţii de dezaerisire       pag 5
                        1.4.2. Instalaţii de curăţirea apei    pag 5
                        1.4.3. Instalaţii de ridicare şi transport  pag 5
                       1.4.4. Instalaţii de blocaj       pag 5
              1.5. Alegerea schemei tehnologice    pag 6
              1.6. Calculul pierderilor în staţia de pompare şi pe conducta
       de refulare     pag 8
                        1.6.1. Pierderi de sarcină în staţie   pag 8
                        1.6.2. Pierderi de sarcină pe conducta  de  refulare
pag 11
                         1.6.3.  Calculul  pierderilor  de  sarcină   totale
pag 19
                        1.6.4. Determinarea exactă a  înălţimii  de  pompare
pag 20
       Cap . 2
       Calculul hidraulic    pag 21
                2.1. Prezentarea celulei hidraulice      pag 21
                     2.2.  Calculul  rapidităţii  şi  a  puterii  hidraulice
pag 21
                2.3. Estimarea randamentului  pag 23
                2.4. Alegerea motorului de antrenare     pag 27
                          2.4.1.Alegerea turaţiei  pag 27
                          2.4.1. Calculul puterii de antrenare      pag 28
                2.5.Alegerea materialelor     pag 28
                2.6.Calculul hidraulic al rotorului      pag 30
                           2.6.1.Dimensiuni de gabarit   pag 30
                2.7.Calculul secţiunii de aspiraţie      pag 31
                           2.7.1.Metoda Dorin Pavel      pag 32
                           2.7.2.Metoda A.I.Stepanoff    pag 33
                             2.7.3.Metoda   coeficienţilor   lui    Einstein
pag 35
                           2.7.4.Metoda M.D.Cazacu pag 37
               2.8. Calculul hidraulic al rotorului      pag 50
        2.9. Calculul paletajului rotoric     pag 59
               2.10. Trasarea palei în plan paralel      pag 65
               2.11. Calculul hidraulic al statorului    pag 81
                          2.11.1.Trasarea câmpului hidrodinamic     pag 81
                          2.11.2. Calculul paletajului rotoric      pag 82
                          2.11.3.Calculul elementelor cinematice
       şi unghiulare   pag 83
                          2.12. Calculul aspiraţiei      pag 100
       Cap .3
       Trasarea curbelor caracteristice       pag 104
           3.1.Curba de sarcină   pag 104
           3.2.Curba de randament       pag 109
           3.3.Curba de putere    pag 109
       Cap. 4
       Calculul tehnico - economic      pag 112
           4.1.Detrminarea costului pompei   pag 112
           4.2.Calculul cheltuielilor cu materiale       pag 112
           4.3.Calculul cheltuielilor cu manopera  pag 116
           4.4.Cheltuieli cu salariu de bază       pag 116
           4.5. Cheltuieli cu regia de secţie      pag 117
           4.6.Costul de secţie   pag 117
           4.7.Costul cu regia de întreprindere    pag 117
           4.8.Costul de întreprindere  pag 117
           4.9.Cheltuieli cu desfacerea      pag 117
           4.10.Cheltuieli cu cercetarea     pag 118
           4.11.Cheltuieli pentru execuţia prototipului  pag 118
           Pagini 90

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu