Arbori de programare, algoritmi

CAPITOLUL I. DESCRIEREA ALGORITMILOR  1.1  Algoritm, program, programare  1.2  Scheme logice  1.3. Limbajul PSEUDOCOD  1.3.1. Algoritmi liniari  1.3.2  Algoritmi cu ramificaţii  1.3.3  Algoritmi ciclici  1.4  Calculul efectuat de un algoritm  1.5  Rafinare în paşi succesivi     CAPITOLUL AL II-LEA. SUBALGORITMI  2.1  Conceptul de subalgoritm  2.2  Apelul unui subalgoritm  2.3  Alte exemple     CAPITOLUL AL III-LEA. METODE DE PROIECTARE A ALGORITMILOR  3.1  Elaborarea algoritmilor  3.2  Proiectarea ascendentă şi proiectarea descendentă  3.3  Proiectarea modulară  3.4  Programarea structurată        CAPITOLUL AL IV-LEA. ANALIZA ALGORITMILOR  4.1  Corectitudinea programelor  4.2  Testarea şi depanarea programelor  4.3  Complexitatea algoritmilor  4.4  Documentarea programelor  4.5  Stil în programare        CAPITOLUL AL V-LEA. CLASE DE ALGORITMI  5.1  Algoritmi de căutare  5.2  Sortare internă  5.3  Interclasare  5.4  Sortare externă  CAPITOLUL AL VI-LEA. CONCLUZII

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu