Aspecte metodologice privind investigarea criminalistica a infractiunii de ultraj

  Este necesar, de asemenea,  evidenţierea  leziunilor  existente  pe
corpul victimei, sub aspectul naturii, formei, culorii  şi  zonei  anatomice
unde sunt amplasate,  care,  coroborate  cu  urmele  descoperite  în  câmpul
infracţiunii, pot demonstra mecanismul producerii vătămărilor, acţiunile  şi
inacţiunile făptuitorului şi ale victimei. Nici examinarea făptuitorului  şi
evidenţierea urmelor faptei pe corpul acestuia, pe ţinuta  şi  încălţămintea
lui  nu  trebuie  omise,  întrucât  coroborarea  rezultatelor  obţinute   cu
celelalte date duce la aprecierea  corectă  a  împrejurărilor  în  care  s-a
săvârşit fapta, inclusiv a existenţei provocării, a legitimei apărări ori  a
depăşirii acesteia.
         Nici forma simplă  a  ultrajului  nu  exclude  cercetarea  la  faţa
locului. Această situaţie  este  întâlnită  în  cazul  săvârşirii  insultei,
calomniei şi ameninţării în mod indirect  prin  realizarea  unor  desene  pe
diferite suporturi materiale, prin  inscripţionarea  de  afi

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu