CONTABILITATEA DECONTARILOR CU BUGETUL STATULUI PRIVIND IMPOZITELE DIRECTE

CUPRINS
INTRODUCERE 2
CAPITOLUL  1.  NOŢIUNI DE BAZĂ PRIVIND IMPOZITELE DIRECTE     3
  1.1.      Trăsăturile şi funcţiile sistemului fiscal   3
  1.2.      Definirea conceptelor, funcţiile impozitelor şi taxelor 3
  1.3.      Clasificarea impozitelor şi taxelor    3
  1.4.      Trăsăturile generale ale impozitelor si taxelor directe 3
CAPITOLUL 2.  PREZENTAREA  SOCIETĂŢII  COMERCIALE  S.C.  DAEWOO  -  MANGALIA
HEAVY INDUSTRIES S.A.  3
  2.1.      Scurt istoric    3
   Structura organizatorică 3
  2.3.  Caracterizare economico – financiară  3
CAPITOLUL  3. CONTABILITATEA IMPOZITELOR DIRECTE ÎN  CADRUL  S.C.  DAEWOO  -
MANGALIA HEAVY INDUSTRIES S.A.    3
  3.1.  Contabilitatea impozitului pe profit  3
  3.2. Contabilitatea impozitului pe venituri de natura salariilor  3
  3.3. Contabilitatea altor impozite şi taxe directe     3
CONCLUZII SI PROPUNERI 3
BIBLIOGRAFIE     3

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu