Dezvoltarea unei firme

1. REZUMAT 1.1. DESCRIEREA PIEŢEI ŞI A ROLULUI FIRMEI 1.2. PRODUSELE CE URMEAZĂ A FI OFERITE DE NOUA FIRMĂ 1.3. ECHIPA DE CONDUCERE 1.4. PREZENTAREA DATELOR FINANCIARE LA FIRMA S.C. ELDA S.A. 1.5. SUMA NECESARĂ A FI ÎMPRUMUTATĂ ŞI MODUL DE FOLOSIRE ŞI RESTITUIRE A BANILOR     2. ISTORICUL FIRMEI S.C. „RIGA PAN” S.A. 2.1. DATA ÎNFIINŢĂRII 2.2 SCOPUL FIRMEI S.C. „ RIGA PAN „ S.A.     3. DESCRIEREA GENERALǍ A AFACERII 3.1 OBIECTIVE. STRATEGIE. TACTICI 3.2 STRUCTURA PERSONALULUI 3.3 COMPETIŢIA     4. STRATEGIA     5. DESCRIEREA PRODUSELOR ŞI MODUL DE FOLOSIRE 5.1 CICLUL PRODUSELOR 5.2 DESCRIEREA CLIENŢILOR ŞI A SURSELOR DE APROVIZIONARE 5.3 SCHIŢA DE AMPLASARE A FIRMEI 5.4 METODA DE PRODUCŢIE FOLOSITĂ     6. STRATEGIA DE MARKETING 6.1 PIAŢA 6.2 AVANTAJELE FIRMEI 6.3 PIAŢA ŢINTĂ 6.4 SEGMENTAREA PIEŢEI ŢINTĂ     7. INFORMAŢII FINANCIARE

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu