Distributia produselor cosmetice pe piata mondiala Viorica Cosmetic

Cuprins:   Introducere……………2     Capitolul 1: Distribuţia mărfurilor – segment important al activităţii economice  1.1. Sistemul de distribuţie: concept, esenţă, funcţii…………7  1.2. Teorii privind logistica şi distribuţia produselor industriale…………15  1.3. Metode de îmbunătăţire a eficienţei distribuţiei………29     Capitolul 2: Distribuţia produselor cosmetice pe plan mondial  2.1. O analiză de ansamblu a pieţei internaţionale a produselor………………..43  2.2. Scheme de distribuţie a produselor cosmetice pe plan mondial……….…51     Capitolul 3: Organizarea sistemelor de distribuire a produselor cosmetice de către agenţii economici naţionali (ex. Viorica Cosmetic)  3.1. Analiza căilor de distribuţie a produselor fabricate de SA „Viorica Cosmetic”, analiza vânzărilor, analiza SWOT……61  3.2. Analiza exportului la SA „Victoria Cosmetic”, aprecierea generală a structurii şi evoluţiei venitului din vânzări……67  3.3. Eficienţa economică a reprezentanţelor SA „Victoria Cosmetic” în exterior (pe exemplul Ucrainei)…………72  3.4. Avantajele distribuţiei produselor în exterior, ameliorarea distribuţiei prin dezvoltarea tehnică a întreprinderii………83     Concluzii……………91  Bibliografie…………94

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu