Recidiva si modalitatile ei

Introducere. 3     Capitolul I. Recidiva. Concept şi evoluţie. 8  1.1. Noţiunea recidivei 8  1.2. Istoricul recidivei 17  1.3. Personalitatea recidivistului 20  1.4. Cauzele şi condiţiile criminalităţii recidiviştilor 26  1.5. Analiza statistico-criminologică a criminalităţii recidiviştilor 30     Capitolul II. Condiţiile generale ale recidivei 37  2.1. Existenţa unei condamnări definitive la pedeapsă. 37  2.2. Săvârşirea unei noi infracţiuni 44     Capitolul III. Modalităţile recidivei 51  3.1. Importanţa cunoaşterii modalităţilor recidivei 51  3.2. Modalităţile recidivei 53  3.2.1. Recidiva specială. 53  3.2.2. Recidiva generală. 54  3.2.3. Recidiva periculoasă. 56  3.2.4. Recidiva deosebit de periculoasă. 56  3.2.5. Recidiva internaţională. 57     Concluzii 63  Bibliografie  69

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu