Reproiectarea tehnologica si constructiva a unui produs de imbracaminte exterioara pentru femei, destinat sezonului primavara - toamna

Cuprins
|Tema lucrării de diplomă ………………………………………………………....................   |2   |
|Cuprins ……………………………………………………………………………................                |3   |
|Memoriu justificativ …………………………………………………………………………                    |7   |
|A. Fundamentarea elementelor necesare proiectării …………………………………..... |10  |
|Capitolul 1. Sortimentul ……………………...……………………………………………                |11  |
|1.1. Prezentarea constructiv – estetică a produsului                 |12  |
|……………………...................                                          |    |
|1.2. Prezentarea tehnologică a produsului …………………………………………..         |14  |
|Capitolul 2. Materia primă ………………………………………………………………..                |15  |
|2.1. Proprietăţile fibrelor ………………………………………………………….....              |16  |
|2.2. Proprietăţile firelor ……………………………………………………...............       |20  |
|Capitolul 3. Utilajul ………………………………………………………………..............         |22  |
|3.1. Caracterizare generală ………………………………………………………….                  |23  |
|3.2. Caracteristici tehnice şi funcţionale ………………………………………….....     |25  |
|3.3. Prezentarea principalelor mecanisme …………………………………………..          |28  |
|3.3.1. Mecanism de alimentare ……………………………………...............          |29  |
|3.3.2. Mecanism de formare al ochiurilor …………………………...............   |36  |
|3.3.3. Mecanism de tragere ……………………………………………….....                   |42  |
|3.3.4. Mecanism desenator ………………………………………………….                       |46  |
|3.3.5. Mecanism de comandă ……………………………………………….                       |47  |
|3.3.6. Mecanism de acţionare …………………………………………….....                  |52  |
|3.3.7. Mecanisme şi dispozitive speciale ……………………………………              |53  |
|3.4. Analiza posibilităţilor tehnologice                             |57  |
|……………………………………...............                                        |    |
|3.4.1. Principiul de selectare al acelor ………………………………………             |57  |
|3.4.2. Analiza traiectoriilor de tricotare şi transfer               |60  |
|………………….............                                                 |    |
|Capitolul 4. Procesul tehnologic…………………………………………………………...            |66  |
|4.1. Elemente generale privind procesul tehnologic…………………………………      |67  |
|4.2. Tehnologii de tricotare ……………………………………………………….....              |72  |
|4.3. Întocmirea schemei procesului tehnologic ……………………………………..       |74  |
|4.4. Descrierea operaţiilor procesului tehnologic                    |76  |
|…………………………...............                                            |    |
|B. Proiectarea produselor ………………………………………………………………....               |80  |
|Capitolul 5. Proiectarea funcţională a tricoturilor ………………………………………  |81  |
|5.1. Reprezentarea structurilor tricoturilor ………………………………………….       |82  |
|5.1.1. Raportul de desen care intră în structura tricotului pentru   |    |
|realizarea garniturii …………………………………………………………………….                    |85  |
|5.1.2. Raportul de desen care intră în structura tricotului pentru   |    |
|realizarea feţelor ………………………………………………………………………..                     |87  |
|5.1.3. Raportul de desen care intră în structura tricotului pentru   |    |
|realizarea spatelui ………………………………………………………………………                      |92  |
|5.1.4. Raportul de desen care intră în structura tricotului pentru   |    |
|realizarea mânecilor ……………………………………………………………………                      |94  |
|5.1.5. Raportul de desen care intră în structura tricotului pentru   |    |
|realizarea cordonului şi găicilor ………………………………………………………..            |95  |
|5.2. Calculul parametrilor de structură ……………………………………...............|98  |
|5.2.1. Calculul diametrului firului …………………………………..............      |102 |
|5.2.2. Calculul parametrilor de structură pentru garnitura           |103 |
|produsului……...                                                      |    |
|5.2.3. Calculul parametrilor de structură pentru un reper al feţei   |    |
|produsului……………………………………………………………………                                 |106 |
|5.2.4. Calculul parametrilor de structură pentru reperul spate al    |    |
|produsului……………………………………………………………………                                 |113 |
|5.2.5. Calculul parametrilor de structură pentru reperul mânecă al   |    |
|produsului …………………………………………………………………...                              |117 |
|5.2.6. Calculul parametrilor de structură pentru cordonul şi gaica   |    |
|produsului……………………………………………………………………                                 |121 |
|5.3. Aprecierea modificărilor dimensionale ………………………………………...        |123 |
|5.4. Proiectarea formei şi dimensiunilor tricotului în stare crudă şi|125 |
|finisată ……….                                                        |    |
|Capitolul 6. Proiectarea consumurilor de materie primă ………………………………  |127 |
|6.1. Calculul consumului specific …………………………………………..............     |128 |
|6.2. Stabilirea pierderilor şi indicilor de consum …………………………………...  |131 |
|6.3. Determinarea normei de aprovizionare ………………………………………...         |133 |
|6.4. Determinarea necesarului de fire pe unitatea de timp ………………………….|135 |
|Capitolul 7. Proiectarea tehnologică a preparaţiei pentru tricotare  |136 |
|…………………...                                                           |    |
|7.1. Caracteristici generale ale operaţiilor din cadrul preparaţiei  |    |
|pentru tricotare……………………………………………………………………………....                    |137 |
|7.2. Calculul parametrilor tehnologici ……………………………………………...          |139 |
|7.3. Stabilirea reglajelor mecano – funcţionale                      |146 |
|……………………………..............                                            |    |
|7.4. Calculul normei de producţie, a normei de timp, a normei de     |    |
|deservire şi a numărului de muncitori ……………………………………………………………...     |148 |
|Capitolul 8. Proiectarea tehnologică a operaţiei de tricotare        |153 |
|…………………………...                                                        |    |
|8.1. Calculul numărului de ace în lucru, a numărului de rânduri pe   |    |
|porţiuni şi a numărului de şiruri …………………………………………………………………..        |154 |
|8.2. Calculul parametrilor tehnologici ……………………………………………...          |155 |
|8.3. Stabilirea reglajelor mecano – funcţionale                      |160 |
|……………………………..............                                            |    |
|8.4. Programarea tehnologică a maşinilor de tricotat ……………………………….   |167 |
|Capitolul 9. Croirea ………………………………………………………………..............          |173 |
|9.1. Prepararea tricotului pentru croire ……………………………………..............|174 |
|9.2. Şpănuirea tricotului …………………………………………………………….                   |175 |
|9.3. Încadrarea şi şablonarea tricotului ……………………………………..............|176 |
|9.4. Croirea detaliilor ……………………………………………………………….                    |179 |
|9.5. Sortarea şi împachetarea reperelor croite ………………………………………       |181 |
|Capitolul 10. Confecţionarea produselor tricotate ………………………………………    |182 |
|10.1. Confecţionarea produselor şi principii de confecţionare        |183 |
|……………..............                                                  |    |
|10.2. Stabilirea fazelor tehnologice …………………………………………………             |184 |
|10.3. Utilaje folosite pentru realizarea produsului ………………………………….   |188 |
|10.3.1. Maşina de cusut şi surfilat cu 3 fire „Triploc” ……………………...  |190 |
|10.3.2. Maşina de cusut în lanţ cu două fire ……………………….............. |192 |
|10.3.3. Maşina de încheiat ochi cu ochi „Kett” …………………………….          |193 |
|10.3.4. Maşina automată pentru butoniere ………………………………….              |196 |
|10.3.5. Maşini pentru cusut nasturi …………………………………………                 |197 |
|10.3.6. Aparate şi maşini pentru tratamentul umidotermic …………………     |198 |
|Capitolul 11. Controlul calităţii …………………………………………………............... |199 |
|11.1. Controlul calităţii produselor …………………………………………………             |200 |
|11.2. Inspecţia iniţială (controlul materiilor prime)                |203 |
|...................................................                  |    |
|11.3. Controlul şi asigurarea calităţii în operaţiile de preparaţie a|    |
|firelor pentru tricotare şi inspecţia formatelor obţinute            |208 |
|…………………………………………...                                                  |    |
|11.4. Controlul şi asigurarea calităţii în operaţia de tricotare şi  |210 |
|inspecţia tricotului...                                              |    |
|11.5. Cerinţe impuse maşinilor de tricotat pentru asigurarea         |212 |
|calităţii ………………                                                     |    |
|11.6. Influenţa personalului de deservire şi întreţinere în          |215 |
|asigurarea calităţii……….                                             |    |
|11.7. Influenţa mediului ambient în asigurarea calităţii …………………………….|217 |
|11.8. Controlul şi asigurarea calităţii în finisarea tricoturilor    |218 |
|……………………….                                                           |    |
|11.9. Controlul pe parcursul proceselor de croire, confecţionare şi  |219 |
|finisare ..............                                              |    |
|11.10. Controlul final ………………………………………………………………..                    |220 |
|Capitolul 12. Proiectarea suprafeţelor de depozitare şi producţie    |222 |
|……………...............                                                 |    |
|12.1 Alegerea tipului de clădire ……………………………………………………..              |223 |
|12.2. Amplasarea utilajului şi a mobilierului tehnologic …………………………… |227 |
|12.3. Calculul suprafeţelor de depozitare                            |229 |
|…………………………………...............                                         |    |
|12.4. Calculul coeficienţilor de utilizare a suprafeţelor de         |234 |
|producţie ……………….                                                    |    |
|Capitolul 13. Proiectarea transportului intern                       |235 |
|…………………………………...............                                         |    |
|13.1. Stabilirea fluxului tehnologic …………………………………………………             |236 |
|13.2. Calculul capacităţii de transport ………………………………………………           |237 |
|13.3. Calculul numărului de muncitori ……………………………………...............  |238 |
|Bibliografie ………………………………………………………………………………….                        |239 |

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu