Studiu de geografie socială – Municipiul Brăila

Introducere               1     Istoricul cercetării oraşului Brăila          3     Capitolul I: Condiţiile generate de dezvoltarea comunităţii umane în oraşul Brăila      Elemente de favorabilitate ale cadrului natural                    7         Poziţia geografică şi limitele                                          7         Relieful                                                                             9         Clima                                                                              11         Hidrografia                                                                    14         Solurile                                                                           16         Vegetaţia şi fauna                                                          16     Cadrul istorico-geografic, geodemografic şi economico-geografic     Cadrul istorico-geografic                                             18      Cadrul geodemografic                                                 25     Transformări în domeniul activităţilor economice            41     Capitolul II: Factori determinanţi ai comportamentului  social     50     Capitolul III: Dinamica recentă a proceselor şi fenomenelor sociale          54  3.1. Şomajul, în contextul restructurării economice                      55  3.2. Impactul scăderii nivelului de trai asupra fenomenelor sociale         66  3.2.1. Divorţurile şi căsătoriile                                               66  3.2.2. Starea de sănătate a populaţiei  3.2.3. Participarea la procesul educaţional şi de instruire  69  3.2.4. Participarea la procesul cultural                                 85  3.2.5. Diferenţieri teritoriale după veniturile populaţiei     88  3.3. Fenomenul de infracţionalitate                                               100     Concluzii               

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu