Analiza diagnostic a SC SA in scopul imbunatatirii activitatii

    Cuprins:
                                                                      Pagina
        Introducere…………….………………………………………………………...4
        Necesitatea adoptării temei……………………………………………………….4
        Prezentarea succintă a problematicii
adoptate…………………............................6
       Capitolul I
     Analiza diagnostic şi rolul sǎu în determinarea capacitǎţii
strategice
de acţiune a firmei………………………………………………………………….....7
         1.1. Diagnosticarea -  definiţie,  caracteristici  şi  importanţa
acesteia ………….…7
         1.2. Tipologia studiilor de diagnosticare………………………………………...12
         1.3. Metodologia de realizare a analizei
diagnostic……………………………..13
                1.3.1. Etapele şi fazele analizei
diagnostic…………………………….……13
                1.3.2. Indicatorii utilizaţi în analiza
diagnostic…………….……………….16
         1.4. Metode şi tehnici utilizate în analiza
diagnostic………………………….…21
         1.5. Avantajele şi limitele analizei diagnostic…………………………………. .30
                1.5.1. Avantajele analizei diagnostic…………………………………….….30
                1.5.2. Limitele analizei diagnostic ………………………………………….31
       Capitolul II
     Prezentarea S.C. BEYLER DÉCOR S.A……………………....................…..…33
                                      2.1.                             Scurt
istoric.....................................................................
..............................33
          2.2. Forma juridicǎ şi structura acţionariatului…………………………………34
          2.3. Obiectul de activitate………………………………………………………35
          2.4. Nomenclatorul de produse………………………………………………....37
          2.5. Administrarea şi conducerea societǎţii………………………………….....39
            2.5.1. Conducerea societăţii……………………………………………….39
            2.5.2. Structura organizatorică………………………………..…………...42
                          2.6.                 Structura                  de
personal………………………………………........................44
          2.7. Aspecte privind piaţa şi concurenţa……………………………………..…45
       Capitolul III
     Evaluarea performanţelor economico-financiare şi a stării de sănătate
a S.C. BEYLER DÉCOR S.A…………………………………………………………….…49
          3.1. Analiza principalilor indicatori economico-
financiari……...……………...49
         3.2. Analiza mărimii şi structurii patrimoniului
firmei………………………….57
                3.2.1. Analiza dinamicii şi structurii
activului…..……………………….…57
                3.2.2. Analiza dinamicii şi structurii
pasivului……………………….…….62
        3.2.3. Analiza corelaţiei fond de rulment, nevoia de fond de
       rulment şi trezoreria netă…………………………………………………………….….66
         3.3. Analiza indicatorilor de standing financiar ai
firmei……………………......68
                3.3.1. Indicatori de profitabilitate………………………………………...…69
       3.3.2. Indicatori şi indici de lichiditate şi solvabilitate (ai
       echilibrului financiar………………………………………………………………………71
                3.3.3. Indicatori privind creanţele şi
datoriile……………………………..…73
                3.3.4. Indicatori privind activitatea………………………………………..…75
                3.3.5. Indicatori privind imobilizările de
capital………………………….….76
          3.4. Identificarea simptomelor semnificative ale activităţii
     S.C. BEYLER DÉCOR S.A. ………………………………………..……..……78
              3.5. Determinarea viabilităţii firmei prin intermediul
    modelului Altman…………………………………………………………………………….81
        Capitolul IV
      Evaluarea puterii interne globale a S.C. BEYLER DÉCOR S.A.
şi a forţelor sale competitive…………………………………………………………..82
             4.1. Analiza potenţialului intern al firmei…………………………………….….82
              4.1.1. Identificarea punctelor forte şi slabe ce
    caracterizează activitatea firmei şi analiza cauzală a
    acestora………………………………………………………82
                   4.1.1.A. Domeniul Financiar   ……………………………………….…….83
                      4.1.1.B. Domeniul Comercial……… …………….………………….……85
                   4.1.1.C. Domeniul Cercetare -Dezvoltare…………
..………………..……86
                   4.1.1.D. Domeniul Managerial ……………………………….………..….102
                   4.1.1.E. Domeniul Resurse Umane………………………………………...106
                   4.1.1.F. Domeniul producţie………………………………….…….….…..107
              4.1.2. Stabilirea puterii interne globale şi pe domenii de
    activitate…………………………………………………………………………..107
          4.2. Analiza mediului extern al S.C BEYLER DÉCOR S.A.……………………111
                 4.2.1. Caracteristicile principale ale mediului competitiv
    al firmei………....111
            4.3. Evaluarea capacităţii adaptative a S.C. BEYLER DÉCOR S.A.
    la exigenţele mediului său de acţiune……………………………………………… 113
         4.4. Determinarea profilului competitiv al
firmei…………………………….…..114
        Capitolul V
              Recomandări strategico-tactice privind  creşterea  capacităţii
de
răspundere a S.C. BEYLER DÉCOR S.A. la oportunităţile şi ameninţările
din mediul său de acţiune……………………………………………………………..116
            5.1. Misiunea firmei…………………………………………………….……...…116
         5.2. Stabilirea obiectivelor şi oportunităţilor strategice a
firmei…………………116                                              5.3.
Recomandări strategico-tactice………………………….………………….  116
       Capitolul VI
            Concluzii……………………………………………………………………… 119
     Bibliografie……………………………………………………………….…………121

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu