ANALIZA EVALUAREA SI PROIECTAREA RESURSELOR UMANE

                                   CUPRINS
Capitolul 1
 Conceptul de management al resurselor umane (MRU)
        1.1 Resursele umane într-o organizaţie
        1.2 Definirea managementului resurselor umane
        1.3 Principalele activităţi ale management al resurselor umane
        1.4 Etapele de dezvoltare ale management al resurselor umane
Capitolul 2
 Prezentarea generală a societăţii comerciale APRODEM SA
         2.1 Scurt istoric
         2.2 Scopul şi obiectivul de activitate al SCAPRODEM SA
         2.3 Organizarea societăţi APRODEM SA
       2.4 Compartimentul MISAP
         2.5 Analiza avantajelor comparative ale SC APRODEM SA
         2.6 Analiza situaţiei economico-financiare a SC APRODEM SA
               2.6.1 Realizarea activităţii economice
               2.6.2 Analiza veniturilor din adaos comercial
                 2.6.3 Analiza contului de profit şi pierdere
               2.6.4 Analiza realizării profitului şi repartizării lui
                 2.6.5 Analiza planului de investiţii şi a fondului de
                          investiţii
Capitolul 3
 Aspecte generale ale analizei, evaluării şi proiectării posturilor
         3.1 Analiza postului
            3.1.1 Analiza postului( definiţie şi descriere
            3.1.2 Avantajele analizei postului
            3.1.3 Realizarea analizei postului
            3.1.4 Elaborarea analizei postului
         3.2 Evaluarea postului - aspecte generale
            3.2.1 Procesul de evaluare a postului
            3.2.2 Scheme de evaluare a postului
            3.2.3 Scheme NON-ANALITICE de evaluare a postului
            3.2.4 Categorisirea postului
            3.2.5 Gradarea postului
            3.2.6 Metode analitice de evaluare a postului
          3.3 Proiectarea postului - aspecte generale
            3.3.1 Factori care afectează proiectarea postului
            3.3.2 Abordări ale proiectării postului
           3.4 Îmbogăţirea şi împuternicirea postului
           3.5 Etapele reproiectării posturilor
Capitolul 4
Analiza - diagnostic a resurselor umane la firma APRODEM SA
           4.1 Analiza gestiunii resurselor umane
             4.1.1 Dinamica efectivului de personal la SC APRODEM SA
               4.1.2 Analiza productivităţii muncii la SC APRODEM SA
             4.1.3 Analiza cheltuielilor unităţii SC APRODEM SA cu
                        forţa de muncă
           4.2 Analiza asigurării cu forţa de muncă
             4.2.1 Clasificarea personalui după domeniul de activitate
             4.2.2 Analiza evoluţiei numărului de personal
             4.2.3 Analiza gradului de stabilitate a personalului
             4.2.4 Analiza gradului de echilibrare a personalului
             4.2.5 Analiza pregătirii profesionale a personalului
             4.2.6 Analiza personalului după sex

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu