ANALIZA PERFORMANTELOR FINANCIARE A SC

                    1. ANALIZA ECHILIBRULUI FINANCIAR AL
                             SC SAROM SRL BUZĂU
                           1. Noţiuni introductive
                 2. Analiza  pe  baza  bilanţului  financiar
                 1.3. ANALIZA PE BAZA BILANŢULUI FUNCŢIONAL
               1.3.1. Întreprinderea în concepţia funcţională
                   1.3.2. Conţinutul analizei funcţionale
                 1.3.2.1. Prezentarea bilanţului funcţional
                  2. ANALIZA  REZULTATELOR  ÎNTREPRINDERII
                 2.1. Structura rezultatelor întreprinderii
                 2.2. Soldurile  intermediare  de  gestiune
                      2.3. Capacitatea de autofinanţare
                    2. 4. Echilibrul  financiar  dinamic
                2.4.1. Tabloul de finanţare “nevoi - resurse”
               2.4.2. Fluxurile de trezorerie în întreprindere
                 3. DIAGNOSTICUL FINANCIAR AL RENTABILITĂTII
                        3.1. Ratele de rentabilitate
                  3.1.1. Ratele de rentabilitate comerciala
                  3.1.2. Ratele de rentabilitate economica
                  3.1.3. Ratele de rentabilitate financiara
                      3.2. Ratele structurii financiare
                    3.2.1. Ratele echilibrului financiar
                         3.2.2. Ratele de îndatorare
           3.2.3. Ratele privind structura activului şi pasivului
                               STUDIU  DE  CAZ
             3.3. Diagnosticul financiar al riscului de faliment
    Pagini 105

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu