ANALIZA RISCURILOR CONTRACTUALE CU STUDIU DE CAZ PRIVIND CONTRACTELE DE ACHIZITII SI VANZARI

                                   CUPRINS
|                                                                  |     |
|INTRODUCERE                                                       |3    |
|                                                                  |     |
|CAP.I. FUNDAMENTELE RISCULUI IN AFACERI                           |4    |
|                                                                  |     |
|CAP.II. TIPOLOGIA RISCURILOR                                      |6    |
|                                                                  |     |
|CAP.III. RISCURILE CONTRACTUALE                                   |11   |
|3.1. Riscurile legate de încheierea contractelor economice        |     |
|.........................…………… .                                  |11   |
|                                                                  |     |
|3.2.  Riscurile generate de modul de derulare a contractelor      |14   |
|.....................………………                                       |     |
|                                                                  |     |
|CAP. IV. FINANŢAREA PROIECTELOR DE INVESTIŢII SI RISCURILE        |20   |
|AFERENTE LOR                                                      |     |
|                                                                  |     |
|4.1. Riscul unui proiect de investiţii şi ipostazele              |20   |
|lui.....................……………….........                           |     |
|                                                                  |27   |
|4.2. Selectia proiectelor de investiţii  şi evaluarea riscurilor  |     |
|lor.....................………..                                     |     |
|CAP. V. RISCUL VALUTAR ÎN ACTIVITATEA AGENŢILOR ECONOMICI         |     |
|                                                                  |29   |
|                                                                  |     |
|CONCLUZII STRATEGICE                                              |31   |
|                                                                  |     |
|STUDIU DE CAZ                                                     |32   |
|                                                                  |     |
|CONCLUZII SI PROPUNERI                                            |48   |
|                                                                  |     |
|BIBLIOGRAFIE                                                      |49   |

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu