RISCURILE IN SISTEMUL BANCAR

                                   CUPRINS
|INTRODUCERE …………………………………………………………                                |1    |
|CAP.I. CONCEPTUL DE RISC BANCAR . BENCHMARK-UL                    |     |
|1.1.Conceptul de risc ………………………………………………………                       |3    |
|1.2. Conceptul de risc  bancar . BENCHMARK-UL………………………            |4    |
|1.3. Tipologia  riscurilor bancare…………………………………………..              |8    |
|1.4. Norme prudenţiale europene şi internaţionale………………………...     |12   |
|1.5. Prudenţa bancară şi limitarea riscului de credit în România  |18   |
|………                                                               |     |
|1.6. Strategiile bancare care se impun ca urmare a reglementărilor|  29 |
|prudenţiale…………………………………………………………………                              |     |
|1.7. Limitele şi riscurile reglementărilor prudenţiale ……………….. ……|31   |
|1.8. Performanţe bancare şi indicatori de exploatare ale          |34   |
|acestora…… …...                                                   |     |
|CAP.II. RISCUL DE CREDIT ÎN SISTEMUL BANCAR                       |     |
|2.1 Indicatorii riscului de creditare………………………… ……………. .          |37   |
|2.2. Indicatorul de solvabilitate………………………………..……………              |37   |
|2.3. Indicatorii riscului ratei dobânzii………………………………………           |38   |
|2.4. Indicatorii riscului valutar………………………………………… …..             |39   |
|CAP.III.MODELE MATEMATICE.STUDIU DE CAZ                           |     |
|3.1. Studiu de caz ………………………………………………………… .                       |     |
|3.2.  Studiu practic privind determinarea marjei de dobândă  la   |     |
|Raiffeisen Bank   ………………………………………………… …………………..                   |40   |
|3.3. Studiu practic privind coeficientul de lichiditate şi        |     |
|raportul de solvabilitate………………………………………………………………..               |41   |
|3.4. Studiu de caz în ceea ce priveşte surprinderea indicatorul de|41   |
|solvabilitate şi nivelul  minim al fondurilor proprii necesare    |     |
|pentru respectarea normelor prudenţiale …………………………………………          |43   |
|3.5. Studiu practic privind determinarea indicatorilor ce exprima |     |
|profitabilitatea bancară………………………………………………… ….                    |     |
|CONCLUZII ……………………………………………………………..                               |45   |
|BIBLIOGRAFIE …………………………………………………………                               |49   |

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu