ASPECTE GENERALE PRIVIND ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA CONTROLULUI FINANCIAR SI FISCAL

                                   CUPRINS
INTRODUCERE...............................................................
.......................................................5
CAPITOLUL  I.  Controlul  financiar  şi  importanţa  lui  în   realizarea
politicii financiar-fiscale
1.      Noţiunea     de     control     financiar      şi      importanţa
lui.....................................................................6
2. Apariţia şi evoluţia controlului financiar în
România.............................................................9
3.                          Funcţiile                         controlului
financiar.................................................................
............................12
4.                           Formele                          controlului
financiar.................................................................
.............................14
5.                          Metodele                          controlului
financiar.................................................................
...........................18
6.              Procedura             executării              controlului
financiar.................................................................
.........21
7.                           Actele                           controlului
financiar.................................................................
...............................23
CAPITOLUL II. Organizarea controlului financiar în România
1. Noţiuni generale…………………………………………………………..................…...25
2. Controlul financiar intern………………………………………………...............…....…27
   2.1. Control financiar intern……………………………………..............……………......27
            2.2.          Control           financiar           preventiv
propriu…………………………………...............…......28
   2.3. Auditul public intern……………………………………………………....................31
3. Controlul financiar extern…………………………………………………..............…....34
   3.1. Controlul ierarhic……………………………………………………….....................34
   3.2. Controlul specializat…………………………………………………….....................35
          3.2.1.  Controlul specializat exercitat de structuri cu  atribuţii
de control
                      din  cadrul Ministerului Finanţelor Publice:
            3.2.1.1.  Control  financiar   exercitat   de   către   Garda
        Financiară…….................35
                     3.2.1.2.Control financiar  exercitat  prin  inspecţiile
fiscale din
                       cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi
        din
                              cadrul        autorităţilor         publice
        locale………………………….................38
                      3.2.1.3.  Control   financiar   delegat   (   Corpul
Controlorilor Delegaţi).................39
          3.2.2. Controlul specializat exercitat  de  Curtea  de  Conturi  a
României….................42
                 3.2.2.1.    Organizarea    şi    conducerea    Curţii    de
Conturi.............................................44
                 3.2.2.2.    Competenţa    şi    atribuţiile    Curţii    de
Conturi................................................45
                                  3.2.2.3.                      Certificarea
conturilor..................................................................
..............48
CAPITOLUL III. Controlul fiscal
1. Noţiuni introductive……………………………………………………….................….49
2. Inspecţia fiscală………………………………………………………….................…....51
   2.1. Locul inspecţiei fiscale  în  sistemul  organelor  financiar-fiscale
ale
          statului …………………………………………………………................………...51
          2.2.        Obiectul        şi        funcţiile         inspecţiei
fiscale…………………………….................………51
          2.3.        Formele        şi        întinderea         inspecţiei
fiscale…………………………….................……..52
         2.4.       Proceduri       şi       metode        de        control
fiscal…………………………………….................53
       2.5.      Persoanele      supuse      inspecţiei      fiscale      şi
perioada………………………................…54
   2.6. Realizarea  inspecţiei fiscale…………………………………………................…..55
CONCLUZII……………………………………………………………...................…....61
BIBLIOGRAFIE………………………………………………………....................….....64

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu