CONCEPTUL DE AUDIT INTERN - AUDITUL INTERN IN DETERMINAREA RISCURILOR

                                  C U P R I N S
      CAP.1. Conceptul de audit, auditul financiar şi auditul
intern al entităţilor economice.............3
           1. Conceptul de
              audit.............................................
              ..................................................
              .........3
           2.  Auditul
              financiar.........................................
              ..................................................
              ...............4
           3.  Auditul intern al entităţilor
              economice.........................................
              .............................6
           4. Apariţia şi evoluţia auditului
              intern............................................
              ................................6
           5. Obiectivele auditului
              intern............................................
              ..............................................7
           6. Categorii de audit
              intern............................................
              ..................................................
              .8
           7. Auditorii
              interni...........................................
              ..................................................
              ................9
      CAP.2. Organizarea activităţii de
audit...........................................................
.................................13
                 2.1 Camera auditorilor financiari din
România.........................................................
....13
                 2.2 Organizarea auditului
intern..........................................................
............................15
                       2.2.1 Organizarea compartimentului de
audit intern.........................................15
                       2.2.2 Organizarea
muncii..........................................................
............................17
                       2.2.3 Eficacitatea compartimentului de
audit intern..........................................23
                       2.2.4 Comitetul de
audit...........................................................
.............................26
      CAP.3. Standardele de audit
intern..........................................................
....................................27
                 3.1 Codul deontologic al auditului
intern..........................................................
..............27
                 3.2 Normele  profesionale ale auditului
intern..........................................................
......29
Bibliografie....................................................
................................................................
.................30

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu