CONSTITUIREA, ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA SOCIETATII PE ACTIUNI

                            CUPRINS
Cap.1 Consideraţii introductive……………………………………………...………  2
1.1.  Reglementarea juridică a societăţilor comerciale……………………….…….…    2
   1.1.1. Reglementarea generală a societăţilor comerciale………..……….…..………
   3
   1.1.2. Reglementări speciale privind societăţile comerciale…….…………...………
   3
   1.1.3. Reglementări subsidiare privind societăţile
   comerciale…..………..….…...…      4
1.2.  Evoluţia şi clasificarea  societăţilor comerciale……..……………………...……
4
1.3.  Noţiunile şi trăsăturile caracteristice ale societăţii pe
acţiuni………………..….      8
Cap. 2 Constituirea societăţii pe acţiuni………………………………………………  11
2.1.  Actele constitutive ale societăţii pe acţiuni……………………………………… 12
   2.1.1. Contractul de societate…………………………………………………...……     13
   2.1.2. Statutul………………………………………………………………...……   15
2.2.  Modalităţi de constituire a societăţii pe acţiuni……………………..……...……
16
   2.2.1. Constituirea simultană sau concomitentă …………………………..………… 17
   2.2.2. Constituirea continuată prin subscripţie publică …………………………...…
17
2.3   Formalităţi necesare constituirii  societăţii pe acţiuni……………………………
25
   2.3.1. Întocmirea actului constitutiv………………………………………….……...     26
   2.3.2. Înmatricularea (înregistrarea) şi autorizarea funcţionării
societăţii pe acţiuni..     27
2.4   Înfiinţarea filialelor şi sucursalelor…………………………………..………..…  32
   2.4.1. Filialele…………………………………………………………………..……  32
   2.4.2. Sucursalele………………………………………………………………….…  33
Cap. 3 Organizarea şi funcţionarea societăţii pe acţiuni……………………….….……  36
3.1   Acţiunile…………………………………………………………….…………… 36
3.2.  Drepturile şi obligaţiile acţionarilor……………………………………………...   42
   3.2.1. Drepturile acţionarilor……………………………………………………………      42
   3.2.2. Obligaţiile acţionarilor……………………….………………………………..    47
3.3.  Adunarea generală a societăţii pe acţiuni………………………………………..   47
   3.3.1. Adunarea generală ordinară………………………………………………...…    48
   3.3.2. Adunarea generală extraordinară…………………………………………..…  49
3.4.  Administrarea şi conducerea societăţii………………………………………..…     54
   3.4.1. Sistemul unitar de administrare şi conducere a
societăţii…………………..…   55
   3.4.2. Sistemul dualist de administrare şi conducere a
societăţii………………….…    60
3.5.  Controlul gestiunii societăţii…………………………………………………..…   66
   3.5.1. Cenzorii societăţii………………………………………………………..……  66
   3.5.2. Auditorul financiar……………………………………………………….……   70
Cap. 4 Concluzii…………………………………………………………………...……    71
Bibliografie…………………………………………………………………………...… 75
Anexa-Model act constitutiv al societăţii pe acţiuni ………………………………… 77
Pagini 99

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu