Contabilitatea cheltuielilor. Studiu caz SC

                                   Cuprins
Introducere……………………………………………………………….... 5
CAP. I   -DELIMITĂRI ŞI STRUCTURI PRIVIND CHELTUIELILE ÎN
            CONTABILITATEA FINANCIARĂ LA O ENTITATE ECONOMICA
                 1.1. ORGANIZAREA CONTABILITĂŢII CHELTUIELILOR………...8
                 1.2. CLASIFICAREA CHELTUIELILOR………………………………9
            1.3.CONTURI UTILIZATE…………………………………………… 10
CAP.II - CONTABILITATEA CHELTUIELILOR LA O ENTITATE
ECONOMICA
            2.1. CHELTUIELI DE EXPLOATARE
               2.1.1. NOŢIUNI GENERALE…………………………………………… 11
             2. CONTURI UTILIZATE…………………………………………... 12
             3. CONTABILITATEA CHELTUIELILOR PRIVIND
                STOCURILE……………………………………………………….12
             4. CONTABILITATEA CHELTUIELILOR CU LUCRĂRILE ŞI
                 SERVICIILE EXECUTATE DE TERŢI………………………….19
             5. CONTABILITATEA CHELTUIELILOR CU ALTE SERVICII
                 EXECUTATE DE TERŢI…………………………………………23
             6. CONTABILITATEA CHELTUIELILOR CU ALTE IMPOZITELE,
                 TAXELE ŞI VĂRSĂMINTELE ASIMILATE……………….......31
             7. CONTABILITATEA CHELTUIELILOR CU PERSONALUL…...32
             8. CONTABILITATEA ALTOR CHELTUIELI DE
                EXPLOATARE…………………………………………………….34
             9. CONTABILITATEA CHELTUIELILOR DE EXPLOATARE
                 PRIVIND AMORTIZĂRILE ŞI PROVIZIOANELE ŞI
                 AJUSTĂRILE PENTRU DEPRECIERE ………………………...36
               2.1.10.CONTABILITATEA CHELTUIELILOR CU IMPOZITUL PE
                 PROFIT ŞI ALTE IMPOZITE……………………………………37
                 2.2. CHELTUIELILE FINANCIARE
              1. NOŢIUNI GENERALE………………………………………………………38
              2. CONTABILITATEA CHELTUIELILOR
                 FINANCIARE……………………………………………………38
              3. CONTABILITATEA CHELTUIELILOR FINANCIARE PRIVIND
                 AMORTIZĂRILE ŞI AJUSTĂRILE PENTRU PIERDEREA DE
                 VALOARE……………………………………………………….42
             2.3. CHELTUIELI EXTRAORDINARE
             1. NOŢIUNI GENERALE PRIVIND CONTABILITATEA
                CHELTUIELILOR EXTRAORDINARE……………………………………….……...43
   CAP. III - STUDIU DE CAZ : S.C. “TRIPLU A” S.R.L.
             3.1.PREZENTAREA SOCIETĂŢII
                   3.1.1. DATE PRIVIND CONTABILITATEA CHELTUIELILOR LA
                              S.C.  “TRIPLU A S.R.L…………………………………………..44
              2.                                                  CAPITALUL
                 SOCIAL……………………………………………........................44
              3. CONDUCEREA SI ADMINISTRAREA
                 SOCIETATII……………………………………………………….46
              4. ACTIVITATEA SOCIETĂŢII…………………………………….48
              5. ANALIZA CHELTUIELILOR ÎNTREPRINDERII………………49
              6. PARTICULARITATI PRIVIND DOCUMENTELE PRIMARE JUSTIFICATIVE
                 UTILIZATE DE SOCIETATE...........................50
             3.2.CONTABILITATEA CHELTUIELILOR LA S.C. “TRIPLU A“ S.R.L.
              CAP. IV-CONCLUZII SI PROPUNERI……………………………………………75
Bibliografie................................................................
..................................................77

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu