Contabilitatea operatiilor privind decontarile prin conturile de la banci

                                   CUPRINS
ARGUMENT....................................................................
.........................................................1
I. DELIMITĂRI PRIVIND TREZORERIA
FIRMEI...............................................................3
      1.                  Clasificarea                   disponibilităţilor
         băneşti............................................................
         .........4
      2.       Evaluarea        disponibilităţilor        băneşti        în
         valută.........................................................6
II.      PROCEDEU      DE      DESCHIDERE      A      UNUI      CONT      ÎN
BANCĂ..........................................8
III. DOCUMENTE SPECIFICE DECONTĂRILOR PRIN CONTURILE LA BĂNCI........12
IV. SISTEMUL DE CONTURI FOLOSIT PENTRU  CONTABILIZAREA  OPERAŢIILOR  PRIVIND
DECONTĂRILE                                                             PRIN
BANCĂ.......................................................................
.....20
V. STUDIU DE CAZ PRIVIND CONTABILITATEA DECONTĂRILOR PRIN CONTU- RILE LA
BĂNCI LA S.C. LIMAROM S.A.
..........................................................................29
       5.1. Prezentare S.C. LIMAROM S.A.
......................................................................29
       5.2. Operaţii privind decontările prin conturile de la
bănci.......................................31
CONCLUZII...................................................................
..........................................................40
BIBLIOGRAFIE................................................................
.......................................................41

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu