DIMENSIUNEA CULTURALA A MANAGEMENTULUI EUROPEAN

                                   CUPRINS
|INTRODUCERE                                                        |4   |
|CAP. 1 EUROPA – SISTEM PLURICULTURAL UNIC DE INTEGRARE             |8   |
|INTERNATIONALA                                                     |    |
|          1.1. Trăsăturile culturale ale managementului            |8   |
|          1.2. Marile ansambluri regionale europene                |9   |
|          1.3. Integrarea europeana si dezvoltarea manageriala     |11  |
|          1.4. Convergenta manageriala                             |13  |
|CAP. 2  INFLUENŢA CULTURII ASUPRA MANAGEMENTULUI                   |15  |
|          2.1. Conceptul de cultura manageriala                    |15  |
|          2.2. Dimensiunile culturii manageriale                   |16  |
|                    2.2.1. Dimensiunile culturii manageriale după  |16  |
|Hofstede                                                           |    |
|                    2.2.2. Dimensiunile culturii manageriale după  |19  |
|F. Trompenaars                                                     |    |
|                    2.3.1. Studiu comparativ a implicaţiilor       |23  |
|dimensiunilor culturale                                            |    |
|          2.3. Implicatii ale dimensiunilor culturale              |23  |
|          2.4. Practici Organizationale si Manageriale             |30  |
|                    2.4.1. Strategia                               |30  |
|                    2.4.2. Structura organizationala               |31  |
|                    2.4.3. Leadership – abilitatile de conducere a |33  |
|echipelor                                                          |    |
|                    2.4.4.. Romania in UE                          |35  |
|CAP. 3. DIMENSIUNILE CULTURII ORGANIZAŢIONALE                      |37  |
|          3.1. Elementele culturii organizaţionale                 |37  |
|          3.2.. Orientarea culturii către performanţă              |41  |
|CAP.4  MANAGEMENTUL EUROPEAN - COMPLEX DE MODELE NATIONALE         |48  |
|          4.1. Contextul managerial – european si caracteristicile |48  |
|sale culturale                                                     |    |
|          4.2. Consolidarea în timp a modelului european de        |50  |
|management                                                         |    |
|          4.3. Managementul european între necesitate si           |51  |
|posibilitate                                                       |    |
|          4.4. Conceptul, caracteristicile specifice si            |54  |
|fundamentele modelului european de management                      |    |
|          4.5. Principiile managementului european                 |59  |
|          4.6. Filozofie, valori si comportamente în managementul  |60  |
|european                                                           |    |
|                      4.6.1. Scurta pledoarie pentru filozofie în  |60  |
|managementul european                                              |    |
|                      4.6.2. Crearea valorii si „remotivarea”      |63  |
|personalului                                                       |    |
|          4.6.3. Impactul comportamental în managementul european  |64  |
|BIBLIOGRAFIE                                                       |70  |

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu