STUDIU PRIVIND STILURILE {MANAGERIALE;} LEADERSHIP LA SC

|            |                                                    |   |
|Cap. I.     |Consideraţii generale privind stilurile manageriale |2  |
|            |                                                    |   |
|Cap. II.    |Stilurile manageriale ca mod de exrcitare a         |10 |
|            |leadershipului                                      |   |
|            |                                                    |   |
|            |2.1 Utilizarea puterii în organizaţie               |10 |
|            |2.2. Conceptul de leadership                        |14 |
|            |2.3. Leadership şi management                       |17 |
|            |2.4. Modele descriptive ale leadershipului          |20 |
|            |                                                    |   |
|Cap. III.   |Teoriile leadershipului                             |23 |
|            |                                                    |   |
|            |3.1. Leadership autoritar sau democratic?           |24 |
|            |3.2. Consideraţia, iniţierea de structură şi        |31 |
|            |eficienţa în muncă                                  |   |
|            |3.3. Ciclul de viaţă al leadershipului              |36 |
|            |3.4. Leadershipul de contingenţă                    |39 |
|            |3.5. Teoria indicării drumului spre obiective       |41 |
|            |3.6. Leadershipul normativ                          |44 |
|            |                                                    |   |
|Cap. IV     |Studiu privind stilurile manageriale la SC          |47 |
|            |Transelectrica SA Sucursala Sibiu                   |   |
|            |4.1. Prezentarea generală a SC Transelectrica  SA   |47 |
|            |4.2. Organizarea societăţii comerciale              |55 |
|            | 4.2.1.Structura efectivului de salariați           |66 |
|            |4.3. Strategia societăţii                           |67 |
|            |4.4. Studiu de caz la SC Transelectrica SA Sucursala|68 |
|            |Sibiu                                               |   |
|            |Concluzii                                           |76 |
|            |                                                    |   |
|            |Bibliografie                                        |80 |
|            |                                                    |   |
|            |Anexe                                               |81 |

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu